1. Blogi

  1. BLOGI:

Tärkeä asia mikä sinun täytyy tietää yrityskaupoista

Hei! Olen Ari-Matti Meltaus ja olen Lapin Amk 2. vuoden Tradenomi opiskelija. Luet juuri ensimmäistä blogiani, jossa kerron sinulle yrityskauppa- projektimme keskeisimmän asian. Jatka siis lukemista, jotta saat selville tämän asian!

 

Projektin aikana joudut olemaan tekemisissä monen erilaisen ihmisen kanssa ja työskentelemään heidän kanssaan yhteistyössä. Yhteistyö. Sana jonka tarkoitus olisi kuvata ihmisiä, jotka toimivat siten, että yhdessä saavuttaisivat enemmän, kuin yksittäin. Mutta onko se mahdollista? Se on mahdollista vain siten, että ryhmä on organisoitunut hyvin ja jokainen tietää mitä tekee. Kuinka tämä sitten on mahdollista? Se, että onko jokin ryhmä hyvin organisoitunut, on hankala määritellä, mutta sen voi huomata suunnitelmien toteutumisen perusteella. Organisoinnin suunnittelu on ehdottomasti tärkein projektin osa, koska se luo pohjan varsinaiselle toteutukselle.

 

Kuva: Organisoinnin suunnittelun tärkeimmät työkalut

 

 

Projektin organisoinnissa on hyvä olla projektin vetäjä, koska hän voi jakaa ja hallita työnjakoa ja selvittää erilaisten henkilöiden tietotaidot ja erityisosaamiset.

 

”Jos hankesuunnitelma laaditaan pelkkänä asiantuntijatyönä, siitä voi tulla hyvin vakuuttava ja looginen. Toteutusvaiheessa voi kuitenkin paljastua, että sitoutuminen hankkeeseen on jäänyt huonoksi. Jos varsinaiset hyödynsaajat eivät ole riittävästi päässeet ilmaisemaan kantaansa ja tarpeitaan, voi suunnitelma perustua jopa puutteellisiin tai vääriin tietoihin ja käsityksiin ongelmien luonteesta ja syistä. Suunnittelukokemusta omaamattomien hyödynsaajien itsensä laatima hankesuunnitelma saattaa puolestaan olla epärealistinen tai rakenteeltaan huono, vaikka idea olisikin hyvä. Tällöin suunnitelmasta ei ole apua hankkeen johtamisessa. Parhaaseen tulokseen päästään, kun aloite tulee hyödynsaajilta ja suunnittelun ohjaamisesta ja suunnitelman muotoilemisesta vastaavat osaavat suunnittelijat. Heidän tulee vetää tärkeimmät sidosryhmät ja hyödynsaajat vaikuttamaan ainakin tärkeimpiin suunnittelu- ja päätöksentekovaiheisiin. Suunnittelua varten kannattaa perustaa pieni suunnitteluryhmä, koska ideointi ryhmässä tuo yleensä parempia tuloksia kuin yksin puurtaminen. Suunnitteluryhmä on parhaimmillaan moniammatillinen ja kattaa hankkeen tärkeimmät osaamisalueet. Yksi pätevä koulutussuunnittelija osannee saman kuin kolme muutakin, mutta talous-, markkinointi- ja teknologia-asiantuntijoiden mukaan vetäminen saattaa varmistaa sen, että suunnittelussa tarkastellaan riittävästi muitakin kuin koulutuskysymyksiä. Hyvään suunnitteluryhmään kuuluu ”tyhmien kysymysten” esittäjä; tavanomaisten toimintamallien kyseenalaistaja ja uusien näkökulmien esiin nostaja.”

 

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf

 

Edellä olevassa jutun katkelmassa kerrotaan hyvin suunnittelun organisoinnista ja avataan asiaa tarkemmin.

Mielestäni onnistuvassa projektissa on välttämätöntä olla kehittävää keskustelua ja yhdessä arviointia.

Pidetään siis keskustelua yllä!