What do we offer?

Mitä tarjoamme?

Webinars/Webinaareja

 • We created highly qualified professional webinars that will teach you the art of international communication.
  • Me olemme luoneet ammattitaitoisia webinaareja, joiden avulla opit kansainväliseen kommunikaatioon tarvittavat taidot.

Translation services/Käännöspalvelut

 • Translations of legal texts. Translation of official documents, contracts, confidential texts, taking into account the intricacies of a professional legal language. We work with an accredited lawyer.
  • Lakitekstien käännökset. Käännöspalvelut kattavat oikeudellisten tekstien, virallisten dokumenttien, sopimusten sekä salassa pidettävien tekstien asianmukaisen käsittelyn. Työskentelemme valtuutetun asianajajan kanssa.
 • Marketing and advertising texts. A technically correct translation, taking into account marketing and advertising requirements.
  • Markkinointi -ja mainostekstit. Teknisesti oikein kääntäen, ottaen huomioon markkinoinnin ja mainonnan vaatimukset.
 • Websites and e-commerce. We will translate your primary channels of communication with customers – websites and e-commerce, taking into account foreign traffic of international sales.
  • Verkkosivustot ja e-kauppa. Käännämme viestinnän pääkanavat asiakkaille – verkkosivut sekä e-kauppa, ottaen huomioon kansainvälisen myynnin seikat.
 • Annual reports and financial statements. Our agency’s priority is the advanced annual and financial statement translation services, which require extraordinary accuracy and knowledge of many specific terms.
  • Vuosittaiset raportit ja tilinpäätökset. Vuosittaisten raporttien, sekä tilinpäätöksien käännöspalvelut ovat toimistomme prioriteetteja ja ne vaativat erityistä tarkkuutta, sekä alan tuntemusta.

Team building/Tiimin rakentaminen

 • With our team-building masterclasses’ tools, you can unleash your international team’s strengths and make your work more productive and efficient.
  • Meidän tiiminrakennus kurssin avulla saat kansainvälinen tiimisi vahvuudet esille ja työnteosta tuottoisaa ja tehokasta.