PRICES

HINNAT

Click here to send an inquiry

Booklets/Oppaat:

   • Basics of internationalization guidebook – 10€
    • Kansainvälistymisen perusteet opas – 10€
   • 100 tips for working in an international team guidebook – 10€
    • 100 vinkkiä kansainvälisessä tiimissä työskentelyyn opas – 10€
   • Networking with the foreign company guidebook – 10€
    • Ulkomaisen yrityksen kanssa verkostoituminen opas – 10€
   • How to do business with multicultural company guidebook – 10€
    • Kaupankäynti monikulttuurisen yrityksen kanssa opas – 10€
   • How to communicate in an international team guidebook – 10€
    • Kansainvälisessä tiimissä kommunikointi opas – 10€
   • How to avoid misunderstandings in an international team guidebook – 10€
    • Väärinymmärrysten välttäminen kansainvälisessä tiimissä opas – 10€
   • ALL IN ALL – Multicultural teamwork – how and why guidebook – 50€
    • ALL IN ALL – Monikulttuurinen tiimityöskentely – Miten ja miksi opas – 50€

Webinars/Webinaarit:

  • Price starting from 200€ for 10 persons + 10€ for each additional person.
  • Hinnat alkaen 200€ per 10 henkilöä + 10€ per lisähenkilö.
   • Advanced instructions for working in an international team
    • Kansainvälisessä tiimissä työskentelyn ohjeistusta
   • Guidelines for beginners for working in an international team
    • Suuntaviivaa kansainvälisessä tiimissä työskentelyn aloittelijoille
   • How to face cultural differences and how to deal with those
    • Kuinka kohdata ja käsitellä kulttuurieroja
   • Efficient work inside an international team
    • Tehokas työskentely kansainvälisessä tiimissä

Translation services/Käännöspalvelut:

   • Translations of legal texts – from 50€/hour + legal surcharge (starting from 489€ per document)
    • Oikeustekstien käännökset – alkaen 50€/ tunti + lisäkulut (alkaen 489€ dokumentti)
   • Marketing and advertising texts- from 50€/ hour
    • Markkinointi -ja mainostekstit- alkaen 50€/ tunti
   • Websites and e-commerce- from 50€/ hour
    • Nettisivut ja verkkokaupankäynti- alkaen 50€/ tunti
   • Annual reports and financial statements- from 100€/ hour
    • Vuosittaiset raportit ja tilinpäätökset- alkaen 100€/ tunti

Team building/Tiimin kasvatus:

   • Starting from 250€ for 10 persons + 25€ for each additional person
    • Alkaen 250€ per 10 henkilöä + 25€ jokaisesta lisähenkilöstä.