Rescue Guide-jatkokoulutus

Or log in to access your purchased courses

Ainutlaatuisen kurssin kouluttajina toimivat pääasiassa viranomaiset, joiden kanssa matkailuyritykset ovat kurssin sisällön suunnitelleet. Kurssi sisältää seuraavat osiot:

1. Kurssin aloitus to-pe 24. – 25.10.2019, Rovaniemi. Kouluttajina:
• Lapin pelastuslaitos: tilannejohtaminen, paloturvallisuus, alkusammutus.
• Lapin sairaanhoitopiiri: toiminta onnettomuus- ja sairaustapauksissa.
• Lapin Poliisilaitos: kadonneen etsintä, viestintä, VIRVE.
• Mapitare Oy: Mapitare paikannusjärjestelmä.

2. Online-opinnot, jotka suoritat itsenäisesti omaan tahtiin.
Aiheina mm. viranomaisorganisaatiot ja niiden roolit, operatiivinen johtaminen, lumiturvallisuus, kriisiviestintä sekä Arctic Guide -opastuksen peruskurssi.

3. Maastoharjoitus erämaaolosuhteissa ti-pe 31.3.- 3.4.2020, Lavi (Enontekiö). Kouluttajina samat viranomaisorganisaatiot kuin lokakuun aloituksessa.
Ohjelma:
• tiistai 31.3. saapumispäivä, majoittuminen
• ke-to 1. – 2.4. harjoituksia aiheina: kelkkakoulutus vaativassa maastossa, maastopelastus, kelkkaetsintä, lumiturvallisuus/sondaus.
• pe-aamupäivä 3.4. harjoitusten purku, palaute ja arviointi ennen kotiinpaluuta.
• HUOM! mukaan oma/edustamasi firman moottorikelkka + kahden päivän polttoaineet (n. 60 km). Voimassa oleva oma matkavakuutus tai olet vakuutettu yrityksesi puolesta

Arctic Rescue Guide –kurssi järjestetään kerran vuodessa ja kurssille hyväksytään max. 20 opiskelijaa hakemusten perusteella. Kurssin suorittaja saa Arctic Rescue Guide –kurssitodistuksen suomeksi ja englanniksi, Lapin ammattikorkeakoulu on arvioinut opintojen vastaavuudeksi 7 opintopistettä. Lisäksi suorittajat saavat Arctic Rescue Guide –hihamerkin.

Modules

Viranomaisorganisaatiot

Tässä osiossa perehdyt eri viranomaisorganisaatioiden toimintaan. Osiossa tutustutaan Lapin poliisin, Lapin Pelastuslaitoksen, Lapin sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan. Lisäksi tutustut viranomaisverkko Virveen. Tavoitteet: Tunnet Lapissa toimivien viranomaisorganisaatiot. Tiedät viranomaisradioverkko Virven roolin viranomaisten viestijärjestelmänä. Sisältö: - Lapin poliisilaitos poliisipalvelujen tuottajana Lapissa - Lapin sairaanhoitopiiri ensihoitopalvelun tuottajana Lapissa - Lapin pelastuslaitos pelastustoimen palveluntuottajana Lapissa - Viranomaisradioverkko VIRVE - Hätäkeskuslaitos Oppitunnit: Oppitunti 1: Pelastuslaitos Oppitunti 2: Ensihoito Oppitunti 3: Poliisi Oppitunti 4: VIRVE viranomaisverkko Oppitunti 5: Hätäkeskuslaitos

Lessons

Operatiivinen johtaminen

Operatiivinen johtaminen tarkoittaa konkreettista kentällä tapahtuvaa ihmisten johtamista. Tässä osiossa tutustut tilannejohtamisen yleisiin perusteisiin ja johtosuhteisiin. Tavoite: Tunnet tilannejohtamisen periaatteet ja tiedät tilannejohtamisen prosessin osa-alueet. Sisältö: - Yleistä tilannejohtamisesta - Onnettomuuspaikan johtaminen ja viranomaisyhteistyö - Viranomaisten johtovastuu Oppitunti 1: Johtamisen perusteet

Lessons

Kriisiviestintä

Erilaiset organisaatioita kohtaavat kriisit edellyttävät erityistä organisaatioviestintää, kriisiviestintää. Kriisi on organisaatiolle samaan aikaan sekä uhka että mahdollisuus. Kriisiviestinnälle voidaan rajoittaa kriisistä aiheutuvaa vahinkoa, kriisiviestintä voi epäonnistuessaan myös pahentaa kriisin seurauksia. Onnistuessaan kriisiviestintä voi edistää viestijän mainetta kriisiä edeltänyttä tilannetta korkeammallekin. Imagon ja brändin ollessa yritysten menestykselle oleellista pääomaa, on niihin negatiivisesti mahdollisesti vaikuttaviin kriiseihin suhtauduttava vakavasti. Tavoite: Tunnet kriisiviestinnän perusteet ja osaat toimia oman organisaatiosi kriisiviestinnän suunnitelmien mukaisesti tehostettua viestintää vaativissa tehtävissä. Sisältö: - Kriisin ja kriisiviestinnän käsitteet - Onnistuneen kriisiviestinnän periaatteet - Journalistinen näkökulma kriisiviestintään - Yrityksen kriisi ja sen hallinta Oppitunti 1: Tehostetun viestinnän periaatteet

Lessons

Toiminta erilaisissa onnettomuus ja sairaustapauksissa

Turvallinen ja oikea toiminta onnettomuustilanteiden ja sairaustapauksien ehkäisyssä edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja liittyen onnettomuustilanteiden ja sairaustapausten ominaispiirteisiin. Oman roolin hahmottaminen osana turvallisuusympäristöä auttaa toimimaan sekä ennakoiden että toimimaan oikein onnettomuuksien ja sairastumisten tapahduttua. Tavoite: Osaat antaa ensiapua tavallisimmissa sairaustapauksissa. Pystyt ennakoimaan hypotermian ja paleltumavammojen riskit ja kykenet toimimaan onnettomuustapauksissa. Tunnet oikeat toimintaperiaatteet tulipalotilanteessa. Tunnistat paloturvallisuutta edistäviä toimintatapoja, tunnistat paloturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaat toimia edistäen paloturvallisuutta. Sisältö: - Maastopelastustehtävä - Tulipalot - Ensiavusta ensihoitoon - Toimintaohjeita helikopterin kanssa työskentelyyn Oppitunti 1: Pelastuslaitos Oppitunti 2: Ensihoito Oppitunti 3: HEKO/Rajavartiosto

Lessons

Kadonneen etsintä

Tässä moduulissa tutustut kadonneiden ihmisten etsimisessä käytettävään MSO-menetelmään. Kadonneiden etsintä tapahtuu poliisijohtoisesti ja Lapin alueella pääsääntöisesti MSO-menetelmään pohjautuen. MSO-menetelmä perustuu kadonneesta henkilöstä tehtävään profilointiin eli luonnekuvan määrittämiseen ja sen pohjalta laadittaviin todennäköisyyspäätelmiin. Menetelmän avulla usein erityisesti etsinnän alkuvaiheen niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin henkeä pelastavan etsinnän onnistumiseksi. Tavoitteet: Perehdyt MSO-etsintämenetelmän käyttämisen perusteluihin ja tutustut menetelmän perusperiaatteisiin. Saat myös esimerkkien avulla käsityksen MSO-etsintämenetelmään kuuluvasta etsittävän profiloinnista ja etsittävän alueen lohkomisesta. Tutustut lisäksi etsittävän alueen lohkojen arviointiin ja etsintäalueen lohkojen etsintäjärjestyksen määrittämiseen. Sisältö: - Mistä MSO-etsintämenetelmässä on kyse? - Miksi MSO-etsintämenetelmää käytetään kadonneiden etsinnässä? - Miten MSO-etsintämenetelmää käytetään käytännössä? Oppitunti 1: Kadoneen etsintä

Lessons

Lumiturvallisuus

Talvinen luonto on oleellinen osa Lapin talvimatkailua. Lumeen liittyy myös turvallisuusriskejä, joita oikein ennakoimalla ja tilanteen mukaisesti omaa toimintaa mukauttamalla on mahdollista hallita. Tavoite: Osaat liikkua turvallisesti talvisilla tunturialueilla ennakoiden lumivyöryriskiä ja osaat toimia onnettomuustapauksissa. Sisältö: - Turvallisuusajattelu – miksi on tärkeää tietää lumivyöryistä? - Lumivyöryjen syntyminen ja erilaiset lumivyöryt - Kuinka hallita lumivyöryriskiä? - Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö Oppitunti 1: Lumiturvallisuus

Lessons