Please purchase the course before starting the lesson.

Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvät pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille annettavat tukipalvelut.

Back to: Rescue Guide-jatkokoulutus > Viranomaisorganisaatiot