Kadonneen etsintä

Tässä moduulissa tutustut kadonneiden ihmisten etsimisessä käytettävään MSO-menetelmään. Kadonneiden etsintä tapahtuu poliisijohtoisesti ja Lapin alueella pääsääntöisesti MSO-menetelmään pohjautuen. MSO-menetelmä perustuu kadonneesta henkilöstä tehtävään profilointiin eli luonnekuvan määrittämiseen ja sen pohjalta laadittaviin todennäköisyyspäätelmiin. Menetelmän avulla usein erityisesti etsinnän alkuvaiheen niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin henkeä pelastavan etsinnän onnistumiseksi.

Tavoitteet: Perehdyt MSO-etsintämenetelmän käyttämisen perusteluihin ja tutustut menetelmän perusperiaatteisiin. Saat myös esimerkkien avulla käsityksen MSO-etsintämenetelmään kuuluvasta etsittävän profiloinnista ja etsittävän alueen lohkomisesta. Tutustut lisäksi etsittävän alueen lohkojen arviointiin ja etsintäalueen lohkojen etsintäjärjestyksen määrittämiseen.

Sisältö:
- Mistä MSO-etsintämenetelmässä on kyse?
- Miksi MSO-etsintämenetelmää käytetään kadonneiden etsinnässä?
- Miten MSO-etsintämenetelmää käytetään käytännössä?

Oppitunti 1: Kadoneen etsintä


Back to: