Kriisiviestintä

Erilaiset organisaatioita kohtaavat kriisit edellyttävät erityistä organisaatioviestintää, kriisiviestintää. Kriisi on organisaatiolle samaan aikaan sekä uhka että mahdollisuus. Kriisiviestinnälle voidaan rajoittaa kriisistä aiheutuvaa vahinkoa, kriisiviestintä voi epäonnistuessaan myös pahentaa kriisin seurauksia. Onnistuessaan kriisiviestintä voi edistää viestijän mainetta kriisiä edeltänyttä tilannetta korkeammallekin. Imagon ja brändin ollessa yritysten menestykselle oleellista pääomaa, on niihin negatiivisesti mahdollisesti vaikuttaviin kriiseihin suhtauduttava vakavasti.

Tavoite: Tunnet kriisiviestinnän perusteet ja osaat toimia oman organisaatiosi kriisiviestinnän suunnitelmien mukaisesti tehostettua viestintää vaativissa tehtävissä.

Sisältö:
- Kriisin ja kriisiviestinnän käsitteet
- Onnistuneen kriisiviestinnän periaatteet
- Journalistinen näkökulma kriisiviestintään
- Yrityksen kriisi ja sen hallinta

Oppitunti 1: Tehostetun viestinnän periaatteet

Back to: