Lumiturvallisuus

Talvinen luonto on oleellinen osa Lapin talvimatkailua. Lumeen liittyy myös turvallisuusriskejä, joita oikein ennakoimalla ja tilanteen mukaisesti omaa toimintaa mukauttamalla on mahdollista hallita.

Tavoite: Osaat liikkua turvallisesti talvisilla tunturialueilla ennakoiden lumivyöryriskiä ja osaat toimia onnettomuustapauksissa.

Sisältö:
- Turvallisuusajattelu – miksi on tärkeää tietää lumivyöryistä?
- Lumivyöryjen syntyminen ja erilaiset lumivyöryt
- Kuinka hallita lumivyöryriskiä?
- Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö

Oppitunti 1: LumiturvallisuusBack to: