Operatiivinen johtaminen

Operatiivinen johtaminen tarkoittaa konkreettista kentällä tapahtuvaa ihmisten johtamista. Tässä osiossa tutustut tilannejohtamisen yleisiin perusteisiin ja johtosuhteisiin.

Tavoite: Tunnet tilannejohtamisen periaatteet ja tiedät tilannejohtamisen prosessin osa-alueet.

Sisältö:
- Yleistä tilannejohtamisesta
- Onnettomuuspaikan johtaminen ja viranomaisyhteistyö
- Viranomaisten johtovastuu

Oppitunti 1: Johtamisen perusteet


Back to: