Toiminta erilaisissa onnettomuus ja sairaustapauksissa

Turvallinen ja oikea toiminta onnettomuustilanteiden ja sairaustapauksien ehkäisyssä edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja liittyen onnettomuustilanteiden ja sairaustapausten ominaispiirteisiin. Oman roolin hahmottaminen osana turvallisuusympäristöä auttaa toimimaan sekä ennakoiden että toimimaan oikein onnettomuuksien ja sairastumisten tapahduttua.

Tavoite: Osaat antaa ensiapua tavallisimmissa sairaustapauksissa. Pystyt ennakoimaan hypotermian ja paleltumavammojen riskit ja kykenet toimimaan onnettomuustapauksissa.

Tunnet oikeat toimintaperiaatteet tulipalotilanteessa. Tunnistat paloturvallisuutta edistäviä toimintatapoja, tunnistat paloturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaat toimia edistäen paloturvallisuutta.


Sisältö:
- Maastopelastustehtävä
- Tulipalot
- Ensiavusta ensihoitoon
- Toimintaohjeita helikopterin kanssa työskentelyyn


Oppitunti 1: Pelastuslaitos
Oppitunti 2: Ensihoito
Oppitunti 3: HEKO/Rajavartiosto
Back to: