Viranomaisorganisaatiot

Tässä osiossa perehdyt eri viranomaisorganisaatioiden toimintaan. Osiossa tutustutaan Lapin poliisin, Lapin Pelastuslaitoksen, Lapin sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan. Lisäksi tutustut viranomaisverkko Virveen.

Tavoitteet: Tunnet Lapissa toimivien viranomaisorganisaatiot. Tiedät viranomaisradioverkko Virven roolin viranomaisten viestijärjestelmänä.

Sisältö:
- Lapin poliisilaitos poliisipalvelujen tuottajana Lapissa
- Lapin sairaanhoitopiiri ensihoitopalvelun tuottajana Lapissa
- Lapin pelastuslaitos pelastustoimen palveluntuottajana Lapissa
- Viranomaisradioverkko VIRVE
- Hätäkeskuslaitos

Oppitunnit:

Oppitunti 1: Pelastuslaitos
Oppitunti 2: Ensihoito
Oppitunti 3: Poliisi
Oppitunti 4: VIRVE viranomaisverkko
Oppitunti 5: Hätäkeskuslaitos

Back to: