Opintojaksot

Lapin ammattikorkeakoulun yhteisesti vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla hyvinvointia edistäviä opintojaksoja:

 

Mieletön hoppu, hätä ja kiire – työvälineitä stressinhallintaan opintojakson tavoitteena on löytää itselle sopivia stressinhallintatapoja. Teemoina ovat mm. stressi ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin, omat voimavarat, ajankäytön suunnittelu sekä lepo ja rentoutuminen. Opintojaksolla tutkaillaan oman elämän stressitekijöitä sekä käydään läpi erilaisia menetelmiä stressinhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun.

 

Myötätuulta opintoihin – sujuvuutta opiskeluun opintojaksolla käydään läpi luentojen ja harjoitusten kautta opiskeluun ja niiden etenemiseen liittyviä kysymyksiä. Teemoja ovat mm. motivaatio, keskittyminen, voimavarat, opiskelun haasteet, ajankäyttö ja toimeen tarttuminen.

 

Oman elämän käsikirjoitus opintojaksolla pohditaan omaan itseen ja tämän hetkiseen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää hyvinvointia edistäviä ja omaa jaksamista tukevia asioita omasta arjesta ja itsestä. Opintojakson teemoja ovat mm. oma elämäntarina, elämänhallinta, itsetunto ja minäkuva, ihmissuhteet, tunteet sekä arjen voimavarat.

 

Verkkojännite – jännittämisen työkalupakki opintojaksolla käydään läpi keinoja jännityksen lieventämiseen luentojen ja erilaisten harjoitusten kautta. Teemoina ovat mm. jännittäminen osana elämää, taustatekijät ja selviytymistarinat, ajatukset, tunteet ja toiminta sekä sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Lapin amk Soleops