Stressi

Jos mikään ei kiinnosta, opiskeluinto on lopahtanut ja elämästä puuttuu ilo. Turhauttaa, väsyttää, ahdistaa ja tuntuu yksinäiseltä. Uni ei tule ja nukkuminen on katkonaista. Ajatuksissa pyörii epäily omasta pärjäämisestä. Olisiko kysymys stressistä?

Liiallinen stressi voi olla peräisin opiskelusta tai yksityiselämästä. Opiskeluun liittyviä stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi liian suuret vaatimukset, epäselvät tavoitteet, vaikeus suunnitella omia opintoja, lykkääminen tai kun on liian monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Myös ristiriidat ihmissuhteissa, huono opiskeluilmapiiri ja ulkopuolisuuden tunne voivat lisätä stressiä. Stressiä aiheuttavat myös erilaiset muutokset omassa elämässä tai arjessa.

On hyvä muistaa, että kaikki stressi ei ole haitallista. Hyödyllinen stressi auttaa meitä toimimaan. Uupuminen, keskittymisvaikeudet ja kykenemättömyys selkeisiin päätöksiin ovat haitallisen stressin tunnusmerkkejä.

Stressinhallintakeinoja on monenlaisia. Pohdi mitkä keinot ovat auttaneet sinua aiemmin. Kysy neuvoa ja kokeile erilaisia, uusiakin tapoja.

 Muutamia stressinhallintakeinoja

 • Tekemällä enemmän ei stressi yleensä helpota. Pohdi mikä on riittävän hyvä.
 • Opiskelussa
  • Päivitä henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi.
  • Ota kalenteri käyttöön ja aikatauluta tehtävät työt.
  • Muista myös priorisointi. Mikä on tärkeää ja milloin se on tehtävä?
  • Muista pitää taukoja opiskelun lomassa.
 • Pistä huolet jakoon. Kevennä taakkaasi puhumalla ja yhdessä vaihtoehtoja pohtimalla. Keskustelu selkiyttää ajatuksia.
 • Niin tylsää kuin se onkin, arjen rutiinit auttavat stressinhallinnassa. Huolehdi riittävästä levosta, syö säännöllisesti ja rauhassa. Muista myös, että liikunta vähentää stressiä.
 • Pohdi mikä helpottaa sinun stressiäsi? Muistutukseksi voi laatia listan akkuja lataavista asioista.
 • Hakeudu muiden seuraan. Tapaa ystäviäsi ja vietä aikaa perheesi parissa.
 • Kokeile esim. Mielenterveystalon tietoisuusharjoituksia
 • Omia ajatuksia kannattaa myös pohtia. Voitko muuttaa ajattelutapaasi kannustavammaksi ja hyväksyvämmäksi.
 • Mieti keinoja asioiden vatvomisen vähentämiseen. Murehtimisen ja huolehtimisen sijaan kiinnitä huomio hyvin oleviin asioihin.
 • Anna itsellesi lupa omaan aikaan ja elämästä nauttimiseen.
 • Hyväksy ja sopeudu asioihin, joihin et voi vaikuttaa tai joita et voi muuttaa.

Lisätietoa verkosta:

YTHS I love arki

Headsted

Mielenterveystalo

OIVA

Tutustu myös Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavissa opinnoissa olevaan MIELETÖN HOPPU, HÄTÄ JA KIIRE – työvälineitä stressinhallintaan opintojaksoon.

Jos omat keinot eivät riitä, muista että stressistä voit keskustella korkeakoulusi terveydenhoitajan, kuraattorin tai korkeakouluopintojen ohjaajan kanssa.