Olostunturilla järjestetyn matkailuparlamentin teemoina olivat tänä vuonna jakamistalous, rajat ylittävä yhteistyö sekä luontoaktviteetit. Parlamenttiin osallistui noin 180 matkailualan eri toimijaa sekä kotimaasta että ulkomailta. Osallistuimme parlamenttiin sekä kuulijoina että pitämällä ständiä, jossa kerroimme hankkeesta kaikille kiinnostuneille. Kahden päivien aikana käytiin myös monia hyviä keskusteluita ja sovimme haastatteluita.