Ajankohtaista

Koulutuskalenteriin on päivitetty alustavaa aikataulua kevään/kesän 2020  Green Care Pro -koulutuksista!

Tietoja täydennetään myöhemmin aikataulut tarkentuvat ja ilmoittautumislinkkejä saadaan.

________________________________________________________

Muita kiinnostavia koulutuksia luonnosta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille:

Lapin AMK tarjoaa kesäopintoina 2020 5 opintopisteen jakson Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena (28.5. – 14.8.2020)

Monialainen opintojakso soveltuu kaikille, joita kiinnostaa luonto ja yksilökeskeinen suunnittelu ihmisen hyvinvoinnin tukena. Toteutus on käytännönläheinen ja kokemuksellinen. Opintojaksolla opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa. Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontoon tukeutuvien menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 • Luontolähtöiset menetelmät
 • Osallisuus ja Green Care
 • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja sen omakohtainen soveltaminen luontosuhteessa
 • Kehittämistyöhön osallistuminen
 • Kehittämistehtävän valinta, toteutus ja yhteinen jakaminen

Opintojaksoille voivat ilmoittautua avoimen AMKin kautta kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja: reeta.sipola ( at ) lapinamk.fi

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(Menneitä uutisia)

Green Care PRO -koulutusmallia esittelevä koontijulkaisu saatavilla sähköisessä muodossa

Green Care Pro – Koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi (10/2018)

Näkökulmia Green Caren opiskeluun (10/2018)

Green Care -koulutusseminaari järjestettiin Vuokatissa 29.10.2018

Linkki seminaarisivulle

Koulutusseminaarin puheenvuoroissa kuultiin vaikuttavuuden tuottamisesta osaamisen kehittämisen, verkostojen ja luonnon avulla.

Koulutusseminaarissa kuultiin kiinnostavia asiantuntijapuheenvuoroja tulevaisuuden työelämästä, verkostojen merkityksestä ja oppimisen tehostamisesta. Seminaarissa esiteltiin kehitetty koulutusverkosto ja koulutusmalli, myös koulutuksen kehittämiseen osallistuneet opiskelijat saivat puheenvuoron.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________
Green Care –koulutuksen pilotointi on saatu päätökseen ja todistukset on toimitettu osallistuneille. Onnea vielä opintojen suorittamisen johdosta!

Me koulutushankkeen toteuttajat haluamme kiittää teitä osallistumisesta ja pitkästä urakastanne. Olette auttaneet koulutuksen kehittämisessä ja olemme saaneet teiltä paljon tietoa, jota parhaillaan käytämme opintojen uuden version rakentamisessa. On ollut ilo saada palautettanne, toivottavasti osallistuminen on ollut antoisaa myös teille.

 

_________________________________________________________________________________

Lämmin joulutervehdys Green Care -koulutushankkeen väeltä

 

_________________________________________________________________________________

Levi Goes Green 2017 -tapahtuman muistot ja materiaalit löytyvät täältä

Valtakunnalliset Green Care –päivät järjestettiin Levillä 30.8.-1.9.2017 yhdessä Pohjoisen viherpäivien ja matkailualan kanssa yhteisenä Levi Goes Green -tapahtumana. Eri elinkeinojen yhteisiä rajapintoja yhdistelevä seminaari tarjosi uutta osaamista, toimintaa ja palveluita sekä matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja luonto- ja viherympäristön toimijoille. Kolmepäiväinen tapahtuma houkutteli mukaan noin 160 ilmoittautunutta nauttimaan luennoista, tapaamisista ja retkistä.

_________________________________________________________________________________

Luontoa elämään! – Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla –hankkeessa on kokeiltu ja kehitetty luontoon tukeutuvia menetelmiä toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseen. Tutustu seinättömään luontopajaan verkossa. 

_________________________________________________________________________________

Artikkeli Green Care -koulutusverkoston kehittämisestä ja tulevasta koulutusmallista on ilmestynyt, ja se on luettavissa täällä.

_________________________________________________________________________________

Green Care –koulutuksen pilotointivaihe on päättynyt, ja koulutuksen rakentaminen uudelleen on käynnissä. Kiitos kaikille pilotointiin osallistuneille! Annettuja palautteita ja koulutuksen toteutustavasta saatuja kokemuksia hyödynnetään opintojen kehittämisessä, ja uusi versio Green Care -opinnoista valmistuu vuoden 2018 aikana. Green Care -koulutushanke jatkaa toimintaansa ensi vuoden puolella opintojaksojen kehittämisen lisäksi rakentamalla korkeakoulujen yhteistyöverkoston toimintamallia, jonka kautta koulutusta tarjotaan jatkossakin valtakunnallisesti.

_________________________________________________________________________________

Green Care –koulutushankkeen pilotointivaihe on päättymässä. Viimeinen opintojakso, Green Care -ohjaaja- ja kouluttajaosaaminen (10 op) päättyi 9.11.2017.

Hanketiimi haluaa tässä vaiheessa kiittää lämpimästi kaikkia opiskelussa mukana olleita 140 opiskelijaa arvokkaasta palautteesta Green Care –koulutuksen kehittämiseksi. Pilotoinnin tulosten pohjalta uudistettavasta koulutuksesta ja sitä tarjoavan koulutusverkoston toiminnasta tiedotetaan näillä sivulla lisää tulevan talven aikana.

 

_________________________________________________________________________________

Valtakunnalliset Green Care –päivät järjestettiin Levillä 30.8.-1.9.2017 yhdessä Pohjoisen viherpäivien ja matkailualan kanssa yhteisenä Levi Goes Green -tapahtumana. Eri elinkeinojen yhteisiä rajapintoja yhdistelevä seminaari tarjosi uutta osaamista, toimintaa ja palveluita sekä matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja luonto- ja viherympäristön toimijoille. Kolmepäiväinen tapahtuma houkutteli mukaan noin 160 ilmoittautunutta nauttimaan luennoista, tapaamisista ja retkistä.

Seminaaripäivien materiaalit ja videot ovat tulossa jakoon kun ne saadaan muokattua. Linkit ilmestyvät lähiaikoina sekä tänne Ajankohtaista-sivulle että osoitteeseen www.gcfinland.fi. Seminaarijulkaisu on luettavissa osoitteessa https://jukuri.luke.fi/handle/10024/540461 ja tunnelmakuviin voi tutustua täällä.

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care –koulutuksen kehitystyö jatkuu viimeisellä pilotoitavalla opintojaksolla. Valtakunnallisen koulutuspilotoinnin päättävä 10 op Green Care ohjaus- ja kouluttajaosaamisen jakso on käynnissä marraskuulle saakka. Kaksi teemaa sisältävä opintojakso rakentuu voimavarakeskeisestä ohjauksesta ja valmennuksesta sekä kouluttajaosaamisesta, ja sisältää käytännön harjoituksia molempiin osioihin.

Pilotointien kautta Green Care -koulutusta on kehitetty niin opetussisältöjen kuin oppimisalustankin osalta, ja nämä kaikki yhdessä vaikuttavat Green Care korkeakoulutukselle luotavan mallin kehittämiseen. Mallin kehitysvaihetta esiteltiin Levi Goes Green –tapahtumassa koulutushankkeen puheenvuorossa, ja koulutuksen rakenteen, sisällön ja tarjontatavan kehittäminen jatkuu vielä 2018 vuoden puolelle.

 

_________________________________________________________________________________

 

Menneitä tapahtumia ja tiedotteita

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care -koulutushanke toivottaa kaikille ihanaa kesää!

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care -koulutuksen pilotointi aloittelee kesälomaa, kun Liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu -jakso päättyi 2.6.2017.
Syksyn jakson oppimisalusta on jo avautunut, ja jakson toteutuksesta on annettu tietoa opiskelijoille. Syksyllä pilotoitava Green Care -ohjaus ja kouluttajaosaaminen (10 op) on viimeinen hankkeessa pilotoitava opintojakso, ja se toteutetaan ajalla 14.8. – 5.10.2017. Syksyn jaksolle pääsevät jatkamaan vain ne opiskelijat jotka ovat suorittaneet hyväksytysti kaikki aikaisemmat 30 op.

_________________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen Green Care -päiville päättyy 16.8. Vielä ehdit mukaan! Tule sieki Leville!
Vuoden 2017 valtakunnalliset Green Care -päivät järjestetään Levillä 30.8. – 1.9.2017 yhteistyössä Viherpäivien kanssa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu osoitteessa www.lapinamk.fi/LeviGoesGreeen2017

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care –palvelujen käsitteet –työpaja Oulussa 14.6.2017

Green Care –hankkeet (koordinaatiohanke, koulutushanke ja Luontoa Elämään! –hanke) yhteistyökumppaneineen kutsuvat teidät keskustelemaan Green Care –käsitteistä ja termeistä. Linkki päivän ohjelmaan. Tavoitteena on edistää määritelmien yhtenäistämistä entisestään yli toimialarajojen. Kaikille avoimeen tilaisuuteen toivotaan osallistujia mahdollisimman monilta aloilta kaikkien näkökulmien esiintuomiseksi. Työpaja järjestetään Oulussa 14.6. klo 10-14.30.
Ilmoittautumiset 12.6.2017 mennessä osoitteeseen reeta.sipola@lapinamk.fi
_________________________________________________________________________________

 

Työvälineitä yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun –koulutuspäivä 31.5.2017.
Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet yksilökeskeisestä työotteesta luontoon tukeutuvassa kuntoutustoiminnassa. Yksilökeskeisiä luontotoiminnan suunnittelun työvälineitä voidaan soveltaa mielenterveys- ja päihdepalveluissa, työhönvalmennuspalveluissa, vanhustyössä, vammaispalveluissa, nuoriso- ja maahanmuuttajatyössä ja muissa osallisuutta vahvistavissa palveluissa. Päivän ohjelma.

Maksuttoman koulutuksen järjestää Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke Lapin ammattikorkeakoululla Rovaniemellä.
Maksimi osallistujamäärä päivään on 30 henkeä, ilmoittautumiset 22.5.2016 mennessä tähän linkkiin.

 

_________________________________________________________________________________

 

Graafisen fasilitoinnin soveltaminen yksilökeskeisen luontotoiminnan suunnittelussa –koulutuspäivä 21.4.2017. Koulutus on suunnattu toimijoille, jotka joko itse toteuttavat tai ovat mukana suunnittelemassa luontoon tukeutuvaa toimintaa erilaisissa arjen hallinnan tuen tarpeissa oleville nuorille ja aikuisille erityisesti osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan graafista fasilitointia luontotoiminnan yksilökeskeisessä suunnittelussa. Päivän ohjelma.

Maksuttoman koulutuksen järjestää Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke Lapin ammattikorkeakoululla Rovaniemellä. Maksimi osallistujamäärä 40 henkeä, ilmoittautumiset 12.4.2016 mennessä tähän linkkiin.

 

_________________________________________________________________________________

Levi Goes Green 2017! Green Care –päivät järjestetään Levillä 30.8.-1.9.2017.
Matkailun, hyvinvoinnin ja luonto- ja viherympäristön toimijoiden yhteisten rajapintojen uutta osaamista, toimintaa ja palveluita Lapin hienoissa maisemissa. Ohjelma on julkaistu, ja löytyy täältä. Ilmoittautuminen avataan huhtikuun lopussa. Seuraa päivien tiedotusta Green Care – uutiskirjeissä.

 

_________________________________________________________________________________

Green Care -koordinaatiohankken Pohjois-Suomen aluetapaamisia järjestetään kevättalven aikana
Lapissa, Kainuuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

 • Pohjois-Pohjanmaan aluetapaaminen järjestetään Oulussa 19.4.2017.
  Päivän ohjelma
  . Ilmoittautumiset 18.4.2017 mennessä: reeta.sipola@lapinamk.fi.

 

 • Lapin aluetapaaminen järjestetty Kemijärvellä 1.3.2017 yhteistyössä Luontoa Elämään! -hankkeen kanssa. Päivän ohjelma.
 • Kainuun aluetapaaminen järjestetty Kajaanissa 29.3.2017 yhteistyössä Luonto voimaksi Kainuussa-, Kantri&Co.- ja Green Care koulutusmalli korkea-asteelle –hankkeiden kanssa. Päivän ohjelma.

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care -koulutuksen pilotoinnin järjestäjät toivottavat kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

_________________________________________________________________________________

 

Green Care Finland Ry:n uudistuneet nettisivut löytyvät osoitteesta  www.gcfinland.fi

_________________________________________________________________________________

Green Care -korkeakoulutuksen pilotoinnissa on käynnissä Green Care -Menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso.

Green Care Perusteet -opintojakso on toteutettu ajalla 8.8. – 16.9.2016. ja Toimintaympäristöt -opintojakso ajalla 19.9. – 4.11.2016.
Pilotointi jatkuu nyt 10 op laajuisen Green Care -Menetelmät ja toimintamuodot -opintojakson merkeissä.

Koulutuksen järjestäjät toivottavat kaikille mukavia opintoja Green Caren parissa!  🙂

_________________________________________________________________________________

Valtakunnalliset Green Care -päivät järjestettiin Rantasalmella 15-16.9.2016.

Suuren suosion saavuttaneiden päivien sisältöön voi tutustua osoitteessa: http://www.gcfinland.fi/news/gc_2016_paivien-esitykset;jsessionid=75ED2BFF836ECB06F28F72EB449BCDDB.18

 

Tulossa:

LUONNOSTA JA VIHERYMPÄRISTÖISTÄ HYVINVOINTIA
Valtakunnalliset Green Care -päivät 2017 ja Pohjoisen Viherpäivät järjestetään LEVILLÄ 30.8.-1.9.2017.

Tarkempaa tietoa tapahtumasta luvassa myöhemmin.

 

_________________________________________________________________________________

 

HUOM. Kaikille koulutukseen hakijoille on ilmoitettu valinnoista sähköpostilla 30.5.2016.
Koulutukseen valituilla on ollut aikaa vahvistaa opiskelupaikkansa 6.6.2016 asti.
Vahvistamatta jääneet opiskelupaikat on 7.6. alkaen tarjottu varasijoilla olleille.

Perusteet -opintojakson jälkeen keskeyttävien tilalle ei enää oteta opiskelijoita varasijoilta.

 _________________________________________________________________________________

Green Care -korkeakoulutuksen pilottointiin on hakuaika sulkeutunut (hakuaika 1.5.-22.5.2016).

Kaikkiaan hakijoita oli 375, jotka jakautuivat lähipäivien opiskelupaikkakuntien mukaan seuraavasti:

 • Rovaniemi 51 hakijaa
 • Kajaani 49 hakijaa
 • Kokkola 44 hakijaa
 • Seinäjoki 39 hakijaa
 • Pori 62 hakijaa
 • Jyväskylä 75 hakijaa
 • Mikkeli 55 hakijaa

Pilottiin valittiin mukaan kaikkiaan 140 opiskelijaa, 20 opiskelijaa jokaista lähipäivien opiskelupaikkakuntaa kohti. Hakijoille on ilmoitettu sähköpostitse valintojen tuloksista 30.5.2016 mennessä. Opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta 6.6.2016 mennessä, jonka jälkeen koulutuspaikat täytetään varasiojen mukaan.

Koulutuksen pilotointi käynnistyy elokuussa 2016 30 opintopisteen kokonaisuudella, jonka suorittaminen kestää kevääseen 2017 saakka.
Syksyllä 2017 pilotointi jatkuu 10 opintopisteen jatko-opinnoilla.
Pilotointijakson lähipaikkakunnat ovat Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Mikkeli.

______________________________________________________________

Green Care -koulutusten kehittäjien keskustelutilaisuuksia järjestetään etäyhteydellä

Green Care -koulutusta kehitetään eri puolilla Suomea useiden hankkeiden, koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden avulla.
Koulutusten yhteensovittamiseksi ja tiedonjakamiseksi on nähty tarpeelliseksi järjestää toimijoille yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joihin kolutustoimijat voivat tulla vapaasti mukaan verkostoitumaan ja ratkomaan yhdessä koulutuksen toteuttamiseen ja tarjoamiseen liittyviä kysymyksiä. Tähän mennessä keskustelutilaisuuksia on järjestetty 4.5, 10.6. ja 23.9.2016.

Seuraavien keskustelutilaisuuksien ajankohta ja osallistumislinkki julkaistaan tällä Ajankohtaista -sivulla ennen seuraavaa tilaisuutta.
Etäyhteys tilaisuutta varten hoidetaan Lync/Skype for business yhteydellä https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/0A7Z085O 

 Lisätietoa: sanna.vinblad (at) lapinamk.fi