Koulutusverkosto ja hanke

Korkeakoulut toteuttavat verkoston tukemana Green Care -koulutusta ja tki -toimintaa

Green Care -korkeakouluverkosto on viiden ammattikorkeakoulun perustama verkosto, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti yhtenäistä, laadukasta ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaavaa Green Care -korkeakoulutusta. Verkoston yhdessä ylläpitämä Green Care -korkeakoulutuskokonaisuus on nimeltään Green Care PRO.

Muita verkoston tavoitteita ovat Green Care -kehittämistoiminta hankkeiden kautta ja korkeakoulujen välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen. Verkoston perustajajäsenet ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Verkosto huolehtii jäsenten välisen työnjaon kautta siitä, että Green Care PRO -koulutuskokonaisuuden sisältö; materiaalit ja toteutusmenetelmät pysyvät ajantasaisina ja opintojaksojen totutuksessa toteutuu valtakunnallinen yhteneväisyys. Green Caren ilmiöiden ja vaikuttavuuden tutkiminen ja kehittäminen ovat myös verkoston tehtäviä. Verkoston vahvuuksia ovat monialaisuus ja korkea asiantuntijuus Green Caren eri osa-alueilla.

Verkoston jäseneksi voivat hakeutua korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja muut toimijat, jotka haluavat vaikuttaa verkoston tavoitteiden saavuttamiseen. Jäsenasioissa tulee ottaa yhteyttä Jyväskylän ammattikorkeakouluun.

 

Green Care -koulutusmalli ja koulutusverkosto kehitetään Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeessa, joka toteutetaan 2015 – 2018.
Valtakunnallista hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Koulutusmallia kehittävät hankkeessa yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.