Kuinka suunnata ulkoinen viestintä kohderyhmälle?

Kohderyhmät ohjaavat viestinnän toteuttamista ja määrittelevät viestinnän sisältöä sekä viestintäkanavien käyttöä. Rajatuille kohderyhmille viestiminen on helpompaa ja menestyksellisempää kuin kaoottisesti yrittää tavoittaa määrittelemätöntä joukkoa ihmisiä.

Sisäinen viestintä täytyy saada ensin toimimaan, sillä sisäisellä viestinnällä luodaan perusta ulkoiselle viestinnälle ja motivaatiolle. Ulkoisia kohderyhmiä projekteissa tavallisimmin ovat asiakkaat, media ja muut sidosryhmät, esimerkiksi rahoittajat ja viranomaiset.

Ulkoisella viestinnällä on tarkoitus lisätä ihmisten tietoisuutta projektin tuloksesta ja antaa luotettavaa opastusta sisäisestä viestinnästä yrityskaupan integraatiossa. Ulkoisen viestinnän kanavia ovat sosiaalinen media, esitteet, lehtiartikkelit, tapahtumat, tapaamiset, verkkosivut ja blogit.

Tietoa ja tietoisuuden lisäämistä.

Sosiaalista mediaa (klikkaa Sivin facebookiin) käyttämällä hyvä puoli on se, että viestintä on vuorovaikutteista, jolloin lukijoilla on mahdollisuus avata keskustelu julkaisusta, joka on kaikkien luettavissa, mikä puolestaan voi aiheuttaa sen, että kiinnostus herää ja useat henkilöt osallistuvat keskusteluihin. Mutta miten saada kohderyhmät tietoisiksi projektista ja sen tuloksista? Projektin aikana tuotetuista verkkosivuista ja blogeista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, entä ne jotka eivät käytä sosiaalista mediaa?

Tia Härkönen kirjoittaa blogikirjoituksessaan, (klikkaa linkistä), sosiaalisen media hyödyntämisestä hankeviestinnässä, sillä sosiaalinen media vaikuttaa koko ajan enemmän maailmaan ja maailma someen, mutta se ei ole kuitenkaan pikareitti parrasvaloihin.

Painettu esite osoitetaan ainoastaan kohderyhmille, joka sisältää projektin tuloksesta tiedottamisen, tiedoksiannon sosiaalisen median linkeistä ja verkkosivusta jolle projektin tulos on tuotettu sekä projektihenkilöiden yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten.

Lehtiartikkeleissa vuoropuhelun osuus jää usein vähäiseksi, mielipidekirjoitukset kirjoitetaan usein silloin kun esille nousee vastakkainen näkemys asioista. Sosiaalisessa mediassa keskustelu on siinä hetkessä ja nopeasti tapahtuvaa sekä puolesta että vastaan, ja myös kehittävää.

Henkilökohtainen yhteydenpito ja yritystapaamiset, tietyille aloille suunnatuilla messuilla ja tapahtumissa tapaa paljon alan yrittäjiä, jolloin vuoropuhelu, videoesittelyt ja tunnetuksi tekeminen onnistuu samalla kertaa laajalle joukolle.

Verkkosivut joilla on myös blogi, ovat helposti kaikkien saatavilla toisin kuin painetut oppaat. Verkkosivuista tiedottaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa, tiedotteissa ja projektista julkaistussa lehtiartikkelissa.

Kaikissa tiedotuskanavissa tulee luoda mielenkiintoinen ja huomioita herättävä yhtäläinen ulkoasu, hyviä kuvia, videoita, selkeää, helposti luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä.

Mielestäni hankeen tiedottamisessa on onnistuttu Luoli – Luonnosta liiketoiminnaksi hankkeessa, joka on Itä-Lapin kuntayhtymän ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston yhteistyöhanke, jonka toiminnalla on ollut tarkoituksena vahvistaa luonnontuotealan yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä vahvistaa luonnontuotealan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Muu maa mustikka, oma maa mansikka. Hanketta kuvaava kuva.

Hankkeesta on tiedotettu sanomalehdessä, facebookissa, ja toimijoiden verkkosivuilla. Laitoin linkin facebookiin koska siellä on mielestäni kuvilla ja julkaisuilla, niin omilla kuin muiden julkaisujen jaoilla saatu sivusto houkuttelevaksi ja värikkääksi. Sivuilla on myös kerrottu hankkeen tarinaa, merkitty hankkeen tapahtumat, tykkääjiä ja seuraajia on kivasti. Mikäli en ihan väärin muista hankkeen posteri on esillä Lapin amk:n pääaulan seinällä muiden postereiden joukossa.

Projektiviestintä

Projektissamme, sisäinen viestintä yrityskaupassa, ulkoisiksi kohderyhmiksi on määritelty media ja yritysjohtajat. Viestintäkanaviksi ulkoisille kohderyhmille olemme määritelleet sosiaalisen median, facebook, twitter ja verkkosivut. Kohderyhmille tavoitteena on tiedottaminen projektin asiasisällöstä ja projektin tuloksista, joka on verkkosivulle tuotettu opas sisäisestä viestinnästä yrityskaupan integraatioprosessissa. Yritysjohdolle tiedottamisen on tarkoitus tapahtua koko projektin ajan ja projektin lopussa teemme mediatiedotteen.

On havaittavissa ”pikku proggis” saada media ja yritysjohtajat kiinnostumaan kolmen naisen projektityöstä 😊

Projektissamme on kyseessä pienen tilitoimiston yrityskauppaintegraation sisäinen viestintä, johon ajatuksiani peilaan. Yrittäjiä on hyvä lähestyä henkilökohtaisesti ja saada heidän tietoon työnalla oleva projekti ja sen tulokset. Verkkosivuille tuotettua opasta täytyy mainostaa, jotta sivut saadaan kohderyhmän tietoisuuteen.

Ennen tapaamisia ja tapahtumia on hyvä tehdä ns. hissipuhe, jossa lyhyessä ajassa ehtii esitellä projektin sisällön ja päämäärän tai projektin päätyttyä projektin tuloksen.

Sosiaalisen median, facebookin ja twitterin, voimaa käyttäen joku muukin voi uteliaisuuttaan käydä katsomassa, että mistä on kyse, kun postauksiin kirjoittaa hyviä ja houkuttelevia tärppejä joihin lukijat mahdollisesti tarttuvat.

Haloo, kuuleeko kukaan?

Epätoivoisena ehkä voisi ajatella projektin posterin saavan aikaan uteliaisuuden somessa, vanha pinkki lankapuhelin?

Tällaista tuumaillen Hannele