Käsitykseni tulevasta ammatista ja työstä

Minun käsitykseni terveysalan työstä on, että työ ei ole pelkästään sairauksien hoitamista, vaan myös terveyden edistämistä kouluttajana. Terveydenhoitajan työhön kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksia ennaltaehkäisemistä. Terveysalan ammattilaisen pitää osata yksilöiden, perheiden, yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyden ylläpitämistä. Terveysalan ammattilaisen pitää osata myös asiakkaan tai potilaan voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen. Terveysalalla asiakkaan tai potilaan turvallisuutta, yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta pidetään tärkeinä.

Terveydenhoitaja voi työskennellä monissa paikoissa kuten äitiyshuollossa, sairaanhoidossa, neuvoloissa, yhteisöissä jne. Mielestäni terveydenhoitajalla on enemmän työvaihtoehtoja kuin sairaanhoitajalla. Työskentelemällä yhteisöissä terveydenhoitajat voivat kouluttaa ihmisiä terveysasioista, yhteisön terveyden parantamisesta ja turvallisuudesta. Haluaisin vaikuttaa ihmisten terveyttä ja elämä parantavana terveydenhoitajana.

Minusta aito kohtaaminen, kokonaisvaltainen hoitaminen, keskusteleminen ja kuunteleminen, läsnä oleminen ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tosi tärkeitä hoitotyössä, jotta potilas tai asiakas saa positiivisia tuntemuksia ja kokemuksia. Minulle aito kohtaaminen ja läsnä oleminen on parasta, mitä voin antaa toiselle ihmiselle. Lähimmäisen rakkaus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja luottamus ovat minulle tärkeitä arvoja.

Tulevaisuudessa, terveysalan ammattilaisena, haluan kehittyä äitiyshuollon palvelujärjestelmän ja lastenhoidon puolella. Haluan mieluiten päästä töihin neuvolaan, koska tykkään lapsista. Kiinnostukseni heräsi, kun olin raskaana ja kävin neuvolassa ja näin, miten terveydenhoitaja toimii siellä.