R702H11 Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä

Opintojaksojen tavoitteet:

  • Opettaa opiskelijoille osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita ja toimintatapoja
  • Antaa ohjausta ja neuvoja opiskelijoille asiatyylin käytöstä sekä sähköisten työvälineiden hyödyntämisestä kirjoittamisessa
  • Opettaa opiskelijoille oman ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin sekä fyysisen aktiivisuuden edistämistä
  • Antaa opiskelijoille tietoja sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan osaamisalueista sekä hoitotyön arvoista, periaatteista ja käsitteistä
  • Perehdyttää opiskelijoita sosiaali- ja terveysalan työympäristöihin tutustumiskäyntien kautta.

Opintojakson tehtävä:

  • Essee 1: Itsereflektio sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan kompetensseista
  • Essee 2: Itsenäinen tehtävä arvoista, periaatteista, hoitotyön keskeisistä käsitteistä sekä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöistä
  • Portfolion tekeminen