R702H13 Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä

Opintojaksojen tavoitteet:

  • opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
  • osaa tunnistaa erilaisia hoitotyön ohjaus- ja päätöksentekotilanteita
  • osaa toimia terveysalan ammattieettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti sekä nimetä keskeiset hoitotyötä ohjaavat lait ja asetukset
  • osaa dokumentoida ohjattuna hoitotyötä kansallisen mallin mukaisesti ja laatia kirjallisen raportin

Miten pääsen saavuttamaan opintojaksojen tavoitteeksi: