R702H14 Terveyden edistäminen perheen hoitotyössä

 

Opintojaksojen tavoitteet: 

  • opiskelija osaa selittää lapsen, nuoren ja perheen kehitysvaiheet sekä perheen muutosten ja kriisien tuomat haasteet vanhemmuudelle
  • osaa soveltaa ohjattuna hoitotyön suunnitelmaa raskaana olevan ja synnyttäneen perheen sekä lapsen, nuoren ja hänen perheensä hoidossa
  • osaat rakentaa asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monikulttuurista yhteistyösuhdetta yksilön ja perheen voimavarat huomioiden sekä kertoa moniammatillisesta yhteistyöstä perheen hoitotyössä
  • osaa turvallisesti käyttää terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön menetelmiä äitiyshuollossa ja lapsiperheen hoitotyössä
  • osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön periaatteita hoitaessasi ja ohjatessasi yksilöitä ja perheitä
  • osaat tukea perhettä lapsen kasvua ja kehitystä edistävissä elintavoissa
  • osaa käyttää ohjattuna hoitotyön menetelmiä vanhemmuuden ja perheen osallisuuden tukemisessa sekä kuvata yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot lapselle, nuorelle ja perheelle

Miten pääsen saavuttamaan opintojaksojen tavoitteet?