Vuoden 2013 LLP-haut

Elinikäisen oppimisen ohjelman ehdotuspyyntö vuodelle 2013 on julkaistu. Ehdotuspyyntö koostuu viidestä dokumentista:

 

Leonardo-hankkeiden hakuajat:

 • Innovaation siirto 31.1.2013
 • Innovaation kehittäminen, verkostot ja täydentävät toiminnot 31.1.2013
 • Liikkuvuus 1.2.2013
 • Kumppanuushankkeet 21.2.2013

LLP-poikittaisohjelman haku päättyy 28.3.2013.

Hakulomakkeet ilmestyvät myöhemmin.

Lisätietoja:

 

 

ERRIN: Knowledge and Innovation Community (KIC) -tapahtuma 2.10.2012 Brysselissä

ERRIN järjestää Knowledge and Innovation Community (KIC) -tapahtuman 2. lokakuuta 2012 Brysselissä. Aamupäivän yleisseminaarin lisäksi iltapäivällä järjestetään erillinen ERRIN-verkostoitumistilaisuus tuleviin vuonna 2014 käynnistyviksi kaavailtuihin KIC:eihin (Food for Future, Raw Materials, Healthy Ageing) liittyen, jonne toivotaan osallistujiksi alueiden toimijoita, joilla on kiinnostusta tuleviin KIC-hakuihin.  Pohjois-Suomen aluetoimisto on mukana tapahtuman järjestelyissä ja vetovastuussa iltapäivän Raw Materials-sessiosta. Ilmoittautuminen 27.9. mennessä alla olevassa kutsussa olevien ohjeiden mukaan.

Lisätietoa:

Tapahtumasta  aluetoimistolta

KIC:eistä EIT:n sivuilta:  http://eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html

Komission säädösehdotus Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT)  tulevista KICeistä ohjelmakaudelle 2014-2020: http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/EC_SIA/proposal-for-decision-sia_en.pdf

Continue Reading »

7PO haut avautuneet

7. puiteohjelman viimeinen hakukierros on avautunut, ja jaossa on kaikkiaan 10 miljardia euroa kunnianhimoisille tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Haut on julkaistu komission osallistujaportaalissa, josta löytyvät myös viimeisen hakukierroksen eli vuoden 2013 työohjelmat.

EUTI on koonnut yhdeksi pdf-tiedostoksi kaikki EU:n 7. puiteohjelman hakukierroksen 2013 työohjelmat. Koosteen tarkoituksena on toimia työvälineenä, jonka avulla hakija voi etsiä kaikista työohjelmista yhdellä kertaa itselleen relevanttia hakuaihetta. Puiteohjelman hakuaiheet ovat usein monitieteisiä, joten sopivia aiheita voi löytyä sellaisistakin työohjelmista, joiden teeman perusteella sitä ei osaisi arvata.

Työohjelmat 2013 -kooste (pdf-tiedosto, koko 6 Mt)

EUTI järjestää hakuihin liityen infopäivän 4.9.2012 ja hakemuskoulutusta 5.9.2012 Helsingissä.

7 PO hakujen infotilaisuuksia

EUTI järjestää 7. puiteohjelman avointen hakujen info- ja koulutustilaisuuden 4.–5.9.2012 Helsingissä.

Viimeisten 7PO -hakujen aiheet esitellään 4.9. Infotilaisuus videoidaan, ja sitä voi seurata omalta koneeltasi joko suorana lähetyksenä tai jälkikäteen.

Hakemuskoulutuksessa 5.9. kuullaan mm. arvioijan ja koordinaattorin vinkkejä hakijoille. Koulutus perehdyttää osallistujia yhteistutkimushankkeiden, Marie Curie –tutkijaliikkuvuustoimien sekä pk-yrityksille suunnatun SME-ohjelman hakemusten laadintaan.

Heinäkuussa järjestetään myös useisiin hakuihin liittyen infotilaisuuksia Brysselissä.

Lisätietoja EUTIn tapahtumat-sivulta.

 

Kootusti tietoa tulevan ohjelmakauden 2014-2020 ohjelmaehdotuksista

Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto on koonnut nettisivuilleen aihealueittain tietoa komission ohjelmaehdotuksista tulevalle ohjelmakaudelle 2014-2020:

Komission ohjelmaehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle

Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston EU-tiedote 5/2012

Pohjois-Suomen EU-tiedote 5/2012 – 12.06.2012 (pdf-tiedosto)

TIEDOTTEESSA AJANKOHTAISTA:

 • NSPA:n potentiaalia korostettiin aamiaistilaisuudessa Euroopan parlamentissa
 • iBSG-kesäseminaarissa keskusteltiin liikenneyhteyksistä
 • Komissio julkaisi tiedonannon toimista EU:n uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Komission tiedonanto esittää vesialaa eurooppalaiseksi innovaatiokumppanuudeksi
 • Avoinna Erasmus-ohjelmatoimi alue- ja paikallistason luottamushenkilöille lisäämään asiantuntemusta EU:n koheesiopolitiikasta
 • Avoinna ehdotuspyyntö: Pilot projects for the development of Sector Skills Alliances
 • Komission julkinen kuuleminen Euroopan matkailun laatumerkinnästä
 • Komission julkinen kuuleminen tavoista alentaa nopeiden viestintäyhteyksien rakentamiskustannuksia
 • Komissio kerää sidosryhmiltä palautetta EU:n Itämeren alueen strategian toimintasuunnitelmasta
 • Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston nettisivuilla tietoa tulevan ohjelmakauden 2014-2020 ohjelmaehdotuksista
 • Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston kesäaikataulut ja henkilökuntamuutoksia

Lisäksi mukana ovat tapahtumakalenteri ja partnerihaut.

ERRIN FP7 Smart Cities Brokerage Event 5.-6.7.2012

ERRINin Energy and Climate Change, ICT ja Transport -työryhmät järjestävät yhdessä hankevalmistelu ja -partneritapahtuman tutkimuksen 7.puiteohjelman Smart Cities -teeman ympärille. Tapahtuma kattaa Smart Cities -ehdotuspyynnöt, jotka löytyvät 7. PO:n Energy-, Transport-, ICT- ja NMP-teemojen vuoden 2013 työohjelmista. Lisätietoja ehdotuspyynnöistä: Orientation Papers.

Tapahtumaan valikoidaan tietty määrä konkreettisia hankeideoita, joihin etsitään kumppaneita ja  joita työstetään yhdessä tapahtumassa. Nyt etsitään alueen hanketoimijoista niitä, jotka omaavat valmiin hankeaihion ja haluavat osallistua ehdotuspyyntöön pääpartnerina.  Heitä pyydetään täyttämään“Project Lead registration form” -ilmoittautumislomake, ja palauttamaan se 6.kesäkuuta mennessä osoitteeseen: members[ät]errin.eu. Kun tapahtuman hankeaihiot valittu, kierrätetään toinen osallistumislomake, jolla tapahtumaan osallistumisesta kiinnostuneet voivat valita niistä osaamisprofiililleen sopivan aihion, johon haluaisivat osallistua kumppaneina. Näin järjestäjät voivat jo ennen tapahtumaa tehdä alustavaa match makingia osallistujien kesken. Lisätietoja ERRINin sivuilta.

 

Eco-innovation 2012 Project Development Workshop 28.6.2012

ERRINin Energy and Climate Change -työryhmä yhdessä Lombardian kauppakamarin EU-toimiston kanssa järjestävät hankevalmistelutyöpajan liittyen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) Ekoinnovaatio-osioon. Työpajan tarkoituksena on auttaa alueiden hanketoimijoita työstämään etukäteen kerättyjä konkreettisia hankeaihioita, muodostamaan konsortioita ja osallistumaan avoinna olevaan CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 -ehdotuspyyntöön. Lisätietoa ERRINin sivuilta.

Avoimet ehdotuspyynnöt pilottihankkeille: “Knowledge Alliances/Parnerships” sekä “Sector Skills Alliances”

Euroopan komissio valmistelee kovaa vauhtia tulevaa vuosien 2014-2020 ohjelmakautta. Yhteinen Erasmus –ohjelma (Erasmus for All) tulee kokoamaan yhteen kaikki nykyiset koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät ohjelmat ja toimenpiteet. Komissio pyrkii pehmittämään tulevaan ohjelmaan siirtymistä tutustuttamalla hanketoimijat jo nykyisten ohjelmien ehdotuspyynnöissä joihinkin tuleviin elementteihin. Mikäli hankkeet ovat onnistuneita, tulee konsepteille varattu budjetti kasvamaan huomattavasti pilottiehdotuspyynnöistä.

Nyt avoinna on kaksi strategisia kumppanuuksia tukevaa ehdotuspyyntöä:

Continue Reading »

Raportointi ja sopimuskäytännöt -koulutus 13.6.

Raportointi ja sopimuskäytännöt hyvän projektihallinnan osana EU:n tutkimusyhteistyössä
KE 13.6.2012 9:00-15:00
TIETOTEKNIA, SAVILAHDENKATU 6 B, KUOPIO

Koulutuksessa käsitellään ohjeita ja esimerkkejä toimivista sopimuskäytännöistä, raportoinnin ohjeistusta puiteohjelmassa, sekä raportointia osana tuloksellista projektinhallintaa. Raportointiosuudesta vastaa Ramboll Management Consultingin Kalle Piirainen ja sopimusosiosta Tekesin Liisa Ewart. Koulutuksen hinta on 80 €.

Sopimuskoulutus toteutetaan ACP-yhteydellä klo 9-11 välillä, tämän jälkeen on tunnin lounastauko ja raportointiosio toteutetaan klo 12-15. Koulutus järjestetään Tietoteknialla (Savilahdentie 6 B, KUOPIO) luokassa 1038 (1. krs). Koko päivän ohjelman voi kuunnella etäyhteyden välityksellä (ACP), joten osallistuminen ei edellytä paikan päälle matkustamista.

Ilmoittautuminen koulutukseen:
http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/4158/lomake.html

Koulutuksen järjestää eFORA-hanke.

Lisätietoja:
Katja Peltoniemi, Projektisihteeri
Itä-Suomen yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
katja.peltoniemi[ät]uef.fi
www.aducate.fi