Koulutukseen tuli hakeutua 14.12.2020 klo 23.59 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake.

Koulutus oli maksuton ja sen järjesti Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS -hanke (ESR).

Koulutus oli suunnattu seudullisissa yrityspalveluissa työskenteleville, aluekehittämisorganisaatioissa työskenteleville, kuntien henkilöstölle, yrityksille ja niiden henkilöstölle, viranomaisille sekä oppilaitoksissa ja kehittämisorganisaatioissa työskenteleville.

Hakijan eduksi katsottiin kokemus kansallisista hankkeista, mutta kokemusta kansainvälisistä hankkeista ei tarvinnut olla. Valintakriteereissä painotettiin hakijan sitoutumista koulutukseen ja mahdollisuutta hyödyntää koulutusta omassa työssään. Hakijoiden keskuudesta pyrittiin valitsemaan mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijavalinnat tehtiin 8.1.2021. Koulutuksen aloitti 33 opiskelijaa.


Työelämässä hankitun hankeosaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi (AHOT)

Pilottikoulutuksessa oli mahdollista tunnistaa jo olemassa olevaa projektiosaamista työelämälähtöisen AHOT-prosessin kautta. Koulutuksen viiden opintopisteen kokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja 5 op:n kokonaisuudesta oli mahdollista saada hyväksiluettua.

Mikäli hakija toivoi, että hänen olemassa oleva hankeosaaminen käydään läpi (AHOT-prosessi), tuli se ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa sille erikseen merkityssä kohdassa.

Koulutukseen valituille  lähetettiin valintailmoituksen yhteydessä aiemman hankitun osaamisen tunnistamiseen liittyvä menettelyohjeistus. AHOT-prosessi toteutettiin viikoilla 2–5/2021.

Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöistä ja aikatauluista.

Yhteyshenkilöt:
Katri Kuusela, koulutuspäällikkö/Lapin yliopisto, p. 040 516 1054
Inga Koskitalo, suunnittelija/Lapin yliopisto p. 040 659 8049
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi