Koulutukseen tuli hakeutua 14.12.2020 klo 23.59 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake.

Koulutus on maksuton ja sen järjestää Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS -hanke (ESR).

Koulutus on suunnattu seudullisissa yrityspalveluissa työskenteleville, aluekehittämisorganisaatioissa työskenteleville, kuntien henkilöstölle, yrityksille ja niiden henkilöstölle, viranomaisille sekä oppilaitoksissa ja kehittämisorganisaatioissa työskenteleville.

Hakijan eduksi katsotaan kokemus kansallisista hankkeista, mutta kokemusta kansainvälisistä hankkeista ei tarvitse olla. Valintakriteereissä painotetaan hakijan sitoutumista koulutukseen ja mahdollisuutta hyödyntää koulutusta omassa työssään. Hakijoiden keskuudesta pyritään valitsemaan mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijavalinnat on tehty 8.1.2021. Koulutuksen aloitti 33 opiskelijaa.


Työelämässä hankitun hankeosaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi (AHOT)

Pilottikoulutuksessa on mahdollista tunnistaa jo olemassa olevaa projektiosaamista työelämälähtöisen AHOT-prosessin kautta. Koulutuksen viiden opintopisteen kokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja 5 op:n kokonaisuudesta on mahdollista saada hyväksiluettua.

Mikäli hakija toivoo, että hänen olemassa oleva hankeosaaminen käydään läpi (AHOT-prosessi), tulee se ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa sille erikseen merkityssä kohdassa.

Koulutukseen valituille tullaan lähettämään valintailmoituksen yhteydessä aiemman hankitun osaamisen tunnistamiseen liittyvä menettelyohjeistus. AHOT-prosessi toteutetaan viikoilla 2–5/2021.

Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöistä ja aikatauluista.

Yhteyshenkilöt:
Katri Kuusela, koulutuspäällikkö/Lapin yliopisto, p. 040 516 1054
Inga Koskitalo, suunnittelija/Lapin yliopisto p. 040 659 8049
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi