Koulutus aloitettiin Orientaatio-webinaarilla 27.1.2021 klo 14–16.

Tarkempi ohjeistus opintojen aloittamisesta (mm. etäyhteyslinkit) lähetettiin kaikille opintoihin valituille tammikuussa 2021.


5 op:n perusopinnot

Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät, mistä kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus koostuu. Osaat tunnistaa yleisimmät EU-rahoitusohjelmat ja tiedät periaatteet, miten ja mihin näitä rahoitusohjelmia voit hyödyntää. Ymmärrät hankesuunnittelun vaiheet ja omaat perustietämyksen hankesuunnitelman rakentamisesta sekä osaat hyödyntää siihen liittyviä hankesuunnittelun perustyökaluja.

1. opintojakso – Rahoitusohjelmien perusteet 1 op

Asiantuntijawebinaari (Teams) keskiviikot helmikuussa 2021 klo 14–16:
17.2.2021 ja 24.2.2021

2.opintojakso – Hankesuunnittelun perusteet 2 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) tiistaisin maaliskuussa 2021 klo 17–19:
2.3.2021, 16.3.2021, 23.3.2021, 30.3.2021

Maaliskuussa lisäksi ohjausaikoja kouluttajien kanssa.

3.opintojakso – Hankesuunnittelun työkalut 2 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) tiistaisin huhtikuussa 2021 klo 17–19:
6.4.2021, 13.4.2021, 20.4.2021, 27.4.2021

Huhti-toukokuussa lisäksi ohjausaikoja kouluttajien kanssa

Perusopintojen opetuskieli pääosin suomi, mutta myös englanti.
Koulutusmateriaalit osin suomeksi, osin englanniksi.


10 op:n syventävät opinnot

Syventävät opinnot suoritettuasi tunnistat kansainvälisten tutkimus- ja rahoitusohjelmien sisällöt ja saat valmiuksia hyödyntää niitä eri kv-rahoitushauissa. Hallitset projektisuunnittelun vaiheet ja osaat myös sparrata toisia toimijoita projektisuunnitelman rakentamiseen. Tiedät, miten kansainvälisissä verkostoissa toimitaan (hyvät käytännöt), miten hankkeita toteutetaan ja miten hankkeissa tuotettua tietoa levitetään kansainvälisesti ja laadukkaasti eri kanavia hyödyntäen. Syventävien opintojen aikana tuotat ohjatusti oman kansainvälisen hankesuunnitelman omaan organisaatioosi.

1. opintojakso – Kansainväliset rahoitusinstrumentit ja niiden hyödyntäminen aluekehittämisessä ja kansainvälistymisessä 1 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) klo 14–16:
8.6.2021 ja 15.6.2021

2. opintojakso – Kansainvälinen TKI-osaaminen erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa 2 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) klo 14–16
7.9.2021 ja 21.9.2021

Workshopit (Teams) klo 17–19
14.9.2021 ja 28.9.2021

3. opintojakso – Hankesuunnittelun työkalut käytännössä 3 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) klo 14–16
5.10.2021 ja 12.10.2021

Workshopit (Teams) klo 17–19
13.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021

4. opintojakso – Kv-hankkeiden toteuttaminen, tiedonjako ja levittäminen 2 op

Asiantuntijawebinaarit (Teams) klo 14–16
9.11.2021 ja 23.11.2021

Workshopit (Teams) klo 17–19
16.11.2021 ja 30.11.2021

5. opintojakso – Kehittämistehtävä/integrated assignment 2 op – valmis 01/2022

Syksyn aloitus 31.8.2021 klo 17–18.30 (Teams)

Tutoriaalit (Teams) klo 17–18:
6.10.2021, 2.11.2021, 8.12.2021, 15.12.2021

Osallistumislinkit lähetetään opiskelijoille sähköpostitse.
Syventävien opintojen opetuskieli suomi ja englanti.
Koulutusmateriaalit osin suomeksi, suurelta osin englanniksi.

Kouluttajat:
Kouluttajina toimii Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun asiantuntijoita sekä muita kv-hankeosaamisen asiantuntijoita.

Opetusmuodot:
Koulutuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä ja etätyöskentelyä oppimisalustalla. Koulutus sisältää webinaareja, yksilötehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja edellyttää aktiivista opiskeluotetta. Osallistuja soveltaa opintotehtävänsä palvelemaan omaa taustaorganisaatiota.

* Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Yhteyshenkilöt:
Katri Kuusela, koulutuspäällikkö/Lapin yliopisto, p. 040 516 1054
Inga Koskitalo, suunnittelija/Lapin yliopisto p. 040 659 8049
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi