Mikä on LiikeAkatemia?

Liikeakatemia on kunnianhimoinen pedagoginen tapa tuottaa uusia yrittäjiä Kemi-Tornion talousalueelle. Eikä edes mitä tahansa yrittäjiä, vaan sellaisia, joilla on halu ja kyky välittää ja jakaa osaamista, tunnistaa asiakastarpeita, toimia yhteistoiminnallisesti erilaisuuden hyväksyen ja joilla on vastuu yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta.