LOVO-hankkeen aikana Tornion kansalaisopiston tulee löytää kansalaisopiston tarkoituksiin sopiva verkko-oppimisalusta. Kansalaisopistossa annetaan opetusta useissa eri aineryhmissä ja oppimisalustan täytyy palvella mm. kielten, taideaineiden ja kädentaitojen opetuksen ja oppimisen tarpeita. Hankeen aikana meidän pitäisi löytää oppimisalusta, joka palvelee niin kansalaisopiston opettajia ja kuin opiskelijoitakin edellä mainituissa oppiaineissa. Alustan tulisi olla suomenkielinen ja helppo käyttää, koska opistolla on paljon vanhempia opiskelijoita, joiden tietotekninen osaaminen ei välttämättä ole kovin hyvä.

Oman haasteensa verkko-oppimisalustan valintaan antaa juuri se, että alustan pitäisi taipua niin monenlaiseen tarpeeseen. Jos kansalaisopistolla olisi tarjolla vain kielten kursseja, joista pidettäisiin verkkokursseja, alustan löytäminen olisi todennäköisesti helpompaa. Kansalaisopistolla on kuitenkin tarjolla verkkokursseja kielten lisäksi myös Lavis – lavatanssijumpasta, Jouluisin käsitöihin ja Betoni -kursseihin, joten verkko-oppimisalusta täytyy toimia hyvin erityyppisissä oppiaineissa ja -opetuksissa. Lähtökohtanamme on, että kaikkea voi tarjota verkkokursseina. Haasteitakin tulee, mutta ne on tarkoitettu voitettaviksi.

Tähän mennessä olemme ehtineet kartoittaa muilta kansalaisopistoilta, millaisia verkko-oppimisalustoja heillä on tai on ollut käytössä. Näistä opistoista saamamme palautteen perusteella valitsemme opistollemme sopivimmat verkko-oppimisalustat, joita lähdemme testaamaan. Tähän mennessä meille on pidetty esittely- / koulutustilaisuus kahdesta erilaisesta verkko-oppimisalustasta. Miia Vahlsten kävi esittelemässä Itslearning -verkko-oppimisalustaa ja Tanja Rautiainen Moodlea. Tanjan kokemus ja ammattitaito ylettyi muuhunkin kuin Moodleen, sillä samalla saimme paljon tietoa myös Google Cafesta ja Google Drivesta. Itsepä kysyimme :).

Molemmista verkko-oppimisalustoista on tehty meille ns. Demo-versio, jota voimme testata ja kokeilla käytännössä. Harkinnassa on vielä muutaman muun alustan testaaminen käytännössä. Testausryhmään kuuluvat rehtori Tarjan ja hanketyöntekijä Arjan lisäksi kaksi kielten opettajaa; Tarja L. ja Tuija sekä kädentaitojen opettaja Pia ja taideaineiden opettaja Liisa.

Paljon on ollut kysyttävää ja opittavaa, mutta onneksi mukana on henkilöitä, joilla on rautainen kokemus. Helpointa varmaan on ollut se, että edellisten hankkeiden aikana saatuja kontakteja on voinut hyödyntää esim. verkko-oppimisalustan etsinnässä. Verkostojemme kautta olemme tienneet, kenen puoleen kääntyä ja kuka osaa auttaa eteenpäin eri karikoista.

Tähän mennessä hankkeessa mukanaolo on ollut alkuvaikeuksista huolimatta antoisa kokemus. Emme pienistä kokemattomuutemme tuottamista vaikeuksista hätkähdä vaan edelleen jaksamme innostua hankkeesta, hankekumppaneista ja siitä, että olemme kehittämässä opistoamme ja työtämme aivan uudella tavalla!

Arja Jaako, Tornion kansalaisopisto