Lapin yliopiston avoimen yliopiston LOVO-pilotissa kehitetään englanninkielistä akateemisten opiskelutaitojen verkkokurssia. Academic learning skills -kurssi rakentuu suomenkielisen vastineensa jatkoksi. Mukaan kurssisisältöön tulee opiskelutaitojen kehittämisen ohella osiot myös suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä sekä opiskelukyvystä. Kurssi koostuu opiskeluun virittävästä materiaalista sekä erilaisista oppimistehtävistä.

Opiskelutaitojen merkitys ja omien opiskelutaitojen tunnistaminen opintojen etenemiselle on suuri. Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssilla sekä yliopiston tutkinto-opiskelijat että avoimen yliopiston opiskelijat ovat perehtyneet opiskelutaitojen kehittämiseen. Opiskelutaitojen kehittäminen on lähtenyt liikkeelle itsestä oppijana, oman opiskelutaidon kartoittamisesta, vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.  Lisäksi kurssilla harjoitellaan omien opintojen aikataulutusta ja kirjaston tiedonhakujärjestelmien käyttöä. Perinteisten opiskelun perustaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen ohella perehdytään myös medialukutaitoon.

Uutta sisältöä Academic learning skills -kurssille tuodaan opiskelukykyyn ja elämänhallintataitoihin liittyvillä tehtävillä mm. tunteiden säätelystä, stressin hallinnasta ja itsetuntemuksesta. Kurssin teemoja ovat myös opiskelijan rooli tiedeyhteisössä sekä suomalainen korkeakoulujärjestelmä.

Verkossa opiskeltavassa opiskelutaitokurssissa tärkeässä roolissa ovat oppimistehtävät, joiden avulla uusia opiskelutaitoja voi kartuttaa. Tuutoreiden palaute sekä säännöllisesti eri teemojen ympärillä käytävät verkkokeskustelut muodostavat tärkeän osan oppimisprosessia.

Opiskelijan saama palaute on erityisesti opintojen alkuvaiheessa tärkeää. Näin opiskelija tietää, missä hän on onnistunut, ja missä asioissa on vielä pohdittavaa. Verkkokeskusteluiden myötä opiskelijat voivat antaa vertaistukea toisilleen, ja pohtia opintojen aikana esiin tulleita ongelmia, jotka ovat yleensä kaikille yhteisiä. Verkkokeskustelut toimivat hyvin sekä vuorovaikutuksen välineenä että foorumina yhteisölliselle tiedonrakentelulle.

Kokemukset aikaisemmilta Akateemiset opiskelutaidot –kursseilta ovat osoittaneet, että moni yliopistoon hakeutuva opiskelija on varsin epävarma omien opiskelutaitojensa kanssa. Tämä tilanne korostuu niillä opiskelijoilla, joille suomalainen koulutusmaailma on uutta ja kulttuuriltaan vierasta. Uuden kurssin avulla kynnystä opintojen aloittamiseen tai niissä etenemiseen voidaan madaltaa.

Academic-learning skills -kurssilla on tavoitteena luoda oppimisympäristö, jossa vuorovaikutus on helppoa, ja jonne opiskelija voi myös koota yhteen omaa osaamistaan sekä seurata omaa oppimistaan esim. portfolion avulla. Hankeen aikana uutta kurssia ja sen toimivuutta testataan yhdessä yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Heiltä odotetaan saatavan uutta tietoa siitä, millaisena he opiskelun kokevat, ja mitä välineitä vuorovaikutteiseen ja valmentavaan verkko-opiskeluun kannattaa käyttää.

Helena Aho ja Sirpa Purtilo-Nieminen, Lapin yliopisto, avoin yliopisto

Ulapland.fi/avoin