Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) / Lapin ammattikorkeakoulu osallistuu LOVO-hankkeeseen kahdella pääteemalla: kehittävä arviointi ja yhteisopettajuus sekä asiantuntijuuden (opiskelijan) brändäys personal learning environment -ratkaisuja hyödyntäen.

Siirrymme Lapin AMK:ssa uuteen opetussuunnitelmaan (OPS) syksyllä 2017. Pienenä ja ketteränä toimijana englanninkielinen matkailun koulutusohjelma Degree Programme in Tourism (DPT) lähti toteuttamaan uutta OPSia jo tänä syksynä. Uusin haaste on etsiä hyviä käytänteitä toteuttaa kehittävää arviointia. Opiskelija saa totutusti palautetta ja arvioinnin opintojaksoista, mutta kokonaisvaltaisemman lukukausisuunnittelun myötä oppimisen organisointi laajentuu myös oppimisprosessin arviointiin. Prosessiarvioinnissa opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan operationaalisen, kognitiivisen, sosiaalisen ja reflektiivisen ulottuvuuden mukaisesti. Prosessiarviointi ei vaikuta opintojaksojen arvosanoihin, joten hieman meitä mietityttää, kuinka onnistumme motivoimaan opiskelijat palauttamaan prosessiarvioinnit, kun niiden tekeminen ei voi olla pakollista.

Opetussuunnitelmatyössä on hiottu prosessiarviointiin lomake, jonka käyttöä harjoittelimme ensimmäistä kertaa syyslukukauden puolivälissä. Ensin opiskelija arvioi matriisin avulla omaa suoriutumistaan, minkä jälkeen opettajatiimi antoi oman palautteensa opiskelijan nähtäväksi. Tein Moodlen tehtävätyökaluun kaksi palautetapaa: pdf-tiedoston annotointi sekä arviointimatriisi, joista valitsimme ensimmäiselle kierrokselle annotoinnin, koska opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, kuinka yksiin oma ja opettajien arviointi osuvat.

Annotointi tarkoittaa sitä, että opettaja merkitsee opiskelijan palauttamaan pdf-tiedostoon omia merkintöjään. Ne voivat olla kommenttilappuja, leimoja tai erivärisiä laatikoita, joita voi piirrellä arviointilausekkeiden ympärille. Värivaihtoehdot mahdollistavat senkin, että eri opettajat voivat antaa eri palautetta vaikka eri aikaankin. Annotointityökalu ymmärtää vain pdf-tiedostoja, mutta toki opiskelija on voinut ensin tehdä arvioinnin tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallentaa valmiin arvioinnin pdf-muodossa.

Testasin palautetoimintoja outi.oppilas-profiililla. Moodlen roolinvaihtotoiminto ei riitä tällaiseen testaukseen, koska opiskelija-roolissa palautetut tiedostot eivät näy opettajan rooliin palattaessa.

Ohjeistuksesta huolimatta osa opiskelijoista palautti arvioinnin docx-muodossa, jolloin annotointi ei onnistu. Näin ensimmäisellä kerralla olisi kannattanut siis teettää arviointi yhtä aikaa, niin että opettaja olisi ollut mukana ohjaamassa palautusta. Toinen haaste oli se, että annotointityökalussa ei ole peruutustoimintoa, joten arviointien täytyy mennä kerralla oikein. Kuvassa näkyy kuvaruutukaappaus osasta Outi Oppilaan lähettämää opettajan kommentoimaa pdf-tiedostoa, sellaisena kuin myös opiskelija sen näkee. Keltaiset korostukset ovat opiskelijan itsearviointia ja muut ovat opettajien merkintöjä. Hymiöitä tuli roppakaupalla, koska peruutustoimintoa ei löytynyt.

annotointi_outi

Vaiheistamalla arvioinnin tehtävälaatikon asetuksista saimme julkistettua tulokset kaikille opiskelijoille yhtä aikaa.

Arviointimatriisi on tekovaiheessa työläs, mutta tutustumisen arvoinen työkalu yleisemminkin varsinkin, kun antaa palautetta isoille ryhmille. Jos olet tympääntynyt kirjoittamaan palautelaatikkoon 20 kertaa samat huomautukset, kannattaa tehtävälaatikon luomisvaiheessa nähdä hieman vaivaa ja päästä sitten arvioitaessa aiempaa helpommalla.

Arviointimatriisi ei sovellu monen opettajan eriaikaiseen palautteeseen, sillä vain viimeisin palaute jää näkyviin. Matriisiin voi lisätä kohdan avointa palautetta varten, jolloin palaute tuntuu yksilöllisemmältä. Ja mikä parasta, kunhan määrittelyt ovat menneet oikein, matriisin täytön jälkeen saat automaattisesti kokonaisarvosanan.

matriisi_outi

Kokeilemme arviointimatriisia lukukauden lopussa toteutettavassa seuraavassa prosessiarvioinnissa.

Mitään rakettitiedettä kokeilumme eivät siis ole, mutta olemme ottaneet käyttöön Moodlessa olevia valmiita työkaluja, joita ei ole arjen tohinassa tullut tutustuttua. Huomasimme, että nämä samat toiminnot helpottavat muutakin arviointia.

Sosiaaliseen mediaan tai pilveen emme seikkailemaan, vaikka niitä muuten käytämmekin oppimisympäristöinä ja ohjauksessa. Opiskelijoiden arvioinnit pidetään edelleen suljetussa Moodle-ympäristössä Lapin AMK:n ohjeistuksen mukaisesti.

Outi Kähkönen, lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)