Ammattiopisto Lappian kauneudenhoitoalalla verkko- ja mobiilisovelluksia käytetään aktiivisesti oppimisessa. Muun muassa opiskelijablogit ovat olleet käytössä jo yli kolmen lukuvuoden ajan. Jokainen opiskelija kirjoittaa omaa blogia. Blogien avulla opiskelijat tuovat oppimistaan näkyväksi. Esimerkiksi jalkojen hoidon opintojaksolla opiskelija on kerännyt valokuvia iho- tai kynsisairauksista, etsinyt niistä teoriatietoa ja kirjoittanut niiden perusteella blogikirjoituksia. Ehostuksen opintojakson aikana opiskelijat ovat valokuvanneet tekemänsä ehostukset ja kirjoittaneet niistä blogiinsa pohdintaa.

LOVO-hankkeen myötä opettajien on mahdollista kehittää opetuksen sisältöjä, laatia oppimistehtäviä, jotka tuovat mahdollisimman laajasti näkyväksi opiskelijan kehittymistä. Tavoitteenamme olisi, että opiskelijoiden blogit toimisivat sähköisinä osaamiskansioina, joita he voisivat käyttää apuna esimerkiksi työnhaussa.

Opiskelijat ovat hyödyntäneet sosiaalisen median välineitä vapaa-aikana, mutta vain vähän opintojen yhteydessä. Osa seuraa blogeja, mutta vain harvat ovat itse kokeilleet bloggaamista. Tekstin tuottaminen voi olla hankalaa. Olemme korostaneet opiskelijoillemme, että jokainen tekee oman näköisensä blogin. Keskeinen ajatus blogityöskentelyssä on aktiiviseen, omaehtoiseen ja itsenäiseen työskentelyyn kannustaminen. Opiskelijan olisi hyvä löytää omat mielenkiinnonkohteet, silloin kirjoittamisesta tulee luontevampaa. Olemme kuitenkin havainneet, että kannustamista ja motivointia on tehtävä säännöllisesti. Parhaimmillaan opintojen päättyessä opiskelijalla on koossa portfolio, josta näkyy hänen ammatillinen kasvunsa.

Blogin luomiseen ja ulkoasun räätälöintiin tarvitaan usein apua. Perehdyttäminen blogin käyttöön ja sen avaamiin oppimismahdollisuuksiin on tärkeää. Kokemus on osoittanut, että aika ajoin on koko opiskelijaryhmän hyvä kokoontua ”blogitunnille”, jossa voidaan yhdessä pohtia blogin tekemisessä eteen tulleita pulmia tai ongelmatilanteita. Tarvittaessa opettaja on voinut kutsua tukihenkilön paikalle ohjaamaan sellaisissa kysymyksissä, mihin opiskelijaryhmä tai opettaja eivät ole keksinyt ratkaisua.

Opettajien yhteinen suunnitteluaika verkko- ja mobiilisovelluksien opetuskäytössä on erityisen tärkeää. Yhdessä mietitään, mitä opetussuunnitelman sisältöjä on tarkoituksenmukaista opiskella blogien avulla. Blogit soveltuvat hyvin opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn. Opintokokonaisuudet on syytä jäsennellä blogissa kategorioiden ja asiasanojen avulla, mikä helpottaa olennaisen tiedon löytämistä ja kokonaisuuksien hallintaa. Olemme käyttäneet opetussuunnitelman osa-alueita kategorioiden otsikkoina (esimerkiksi käsien hoito, jalkojen hoito, ihon hoidon ohjaus jne.)

Hankkeen pilotointivaiheen jälkeen tiedämme tarkemmin, miltä blogi sähköisenä osaamiskansiona näyttää.

Susanna Kouri
Ammattiopisto Lappia