LAPIN YLIOPISTO

Lapin yliopistossa toteutetaan kahta pilottia.

Mediapedagogiikkakeskuksen (KTK) pilotissa kehitetään palautteenantoa monikanavaisempaan suuntaan. Huomiota kiinnitetään opiskelijakeskeisiin toimintatapoihin ja oppimisen edistämiseen. Pilotissa suunnitellaan ja testataan opiskelijoiden kanssa mm. äänipalautteen antamista verkko-opintojaksolla.

Blogikirjoitukset pilotista:
Äänekästä palautetta yliopiston verkko-opintojaksolla
Kirjeitä verkko-opiskelijoilta – mitä ihmettä?

Yhteyshenkilöt: Päivi Rasi ja Hanna Vuojärvi (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)

Avoimen yliopiston toteuttamassa pilotissa kehitetään englanninkielistä akateemisten opiskelutaitojen verkkokurssia. Academic Learning Skills -opintojen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajataustaista opiskelijaa hahmottamaan kokonaiskuva suomalaisesta korkeakouluopiskelusta, akateemisesta tiedeyhteisöstä ja siitä, mitä opiskelijan oma jäsenyys niissä tarkoittaa. Pilottikurssilla on tavoitteena luoda verkkoon oppimisympäristö, jossa vuorovaikutus on helppoa, ja jonne opiskelija voi myös koota yhteen omaa osaamistaan sekä seurata omaa oppimistaan esim. portfolion avulla.

Blogikirjoitukset pilotista:
Opiskelutaitojen kehittämistä verkossa

Yhteyshenkilöt: Sirpa Purtilo-Nieminen ja Helena Aho (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)


LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lapin ammattikorkeakoulusta mukana ovat kaikki osaamisalat. Jokainen osaamisala toteuttaa kaksi pilottia.

Hyvinvointipalveluiden osaamisalan (HYVO) ensimmäisen pilotin kohteena on sähköinen arviointijärjestelmä päivystys- ja vastaanottohoitotyön opintojaksolle. Järjestelmässä korostuu kehittävä arviointi, vuorovaikutteisuus ja oppijalähtöisyys. Toisessa pilotissa kehitetään englannin kielisen lääkehoidon nettitenttiä sekä anatomian ja fysiologian itseopiskeluratkaisuja ja osallistavia tehtäviä.

Teollisuuden ja luonnovarojen osaamisalan (TELU) pilotin tavoitteena on CAD-opetuksen monipuolistaminen etäopetuksessa käänteisen luokkahuoneopetuksen (flipped classroom) avulla. TELUn toisessa pilotissa kehitetään palautteen ja arvioinnin muotoja geofysiikan opintojaksolla.

Kaupan ja kulttuurin osaamisalan (KAUKU) pilotissa kohderyhmänä ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat. Osana Yrittäminen luovilla aloilla -kurssia opiskelijat tuottavat autenttisia yrittäjäkohtaamisia sekä omien liiketoimintaideoidensa pitching-puheita digitaaliseen muotoon. Opiskelijat valitsevat itse tuotoksien toteutustavat ja työvälineet.  KAUKUn toisessa pilotissa kehitetään virtuaalista neuvotteluhuone -oppimisympäristöä monimuotoryhmien oppimisprojekteihin. KAUKUn kolmas pilotti keskittyy eBusiness -opintojakson monimuotoistamiseen ja suoritustapojen joustavoittamisen.

Matkailun koulutus- ja tutkimusinsituutissa (MTI) keskitytään puolestaan kehittävään arviointiin ja prosessiarviointiin sekä PLEn (Personal Learning Environment) kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Blogikirjoitukset piloteista:
Opiskelijan osaaminen näkyville
MTI testaa arvioinnin työkaluja Moodle-ympäristössä
Osallistamista ja osallistumista yhteisöllisellä työkalulla?
Nettitestistä on moneksi
Blogi opiskelijan työkaluna MTI:ssa
Kerro se videolla!
CDIO Insinöörikoulutuksessa
Säästä aikaa Moodlen arviointimatriisilla

Kaikkien pilottien yhteyshenkilönä toimii Kirsi Saloniemi (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)

 

AMMATTIOPISTO LAPPIA

Ammattiopisto Lappian pilotin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käyttöön sähköiset osaamiskansiot. Sähköiset osaamiskansiot ovat opiskelijan keino ja tapa osoittaa oppimistaan ja osaamistaan oman oppimispolun aikana.  Kansiot tulisi olla käytettävissä myös valmistumisen jälkeen. Hankkeessa mukana olevien kehittäjäopettajien tehtävänä on miettiä: mitä osoitetaan, miten osoitetaan ja minne osoitetaan.

Blogikirjoitukset pilotista:
Osaaminen näkyväksi
Blogi osaamiskansiona
Blogit lähihoitajaopinnoissa

Yhteyshenkilö: Leena Hanni (etunimi.sukunimi@lappia.fi)

 

LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä toteuttaa hankkeessa kahta pilottia.  Ensimmäisen pilotin tavoitteena on rakentaa yhteisiin aineisiin verkossa opiskeltavat kokonaisuudet siten, että opiskelijoilla olisi paikkakunnasta ja toimipisteestä (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä, Kemijärvi, Kolari ja Ranua) riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet valita opintoja joustavasti.

Toisessa pilotissa luodaan ja otetaan käyttöön Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omia osaamismerkkejä. RKK:n omilla virtuaalisilla osaamismerkeillä opiskelija voi osoittaa sellaista osaamista, mitä ei tutkinto- tai työtodistuksesta löydy. Suoritettu osaamismerkki osoittaa opiskelijan syvempää ja laajempaa osaamista aiheesta.

Blogikirjoitukset piloteista:
Teknisiä ratkaisuja pedagogiikka edellä
Kuulumisia Valtakunnallisilta virtuaaliopetuksen päiviltä
Osaamismerkit käyttöön
Osaamispassi

Yhteyshenkilö: Riitta Tammenoksa (etunimi.sukunimi@lao.fi)

 

TORNION KANSALAISOPISTO

Pilotin tavoitteena on löytää kansalaisopistolle oppimisympäristö, joka taipuu parhaiten monenlaisten opiskelijoiden sekä opiskeltavien aineiden tarpeisiin. Erilaisten verkko-oppimisympäristöjen testaamista tekevät sekä opettajat että opiskelijat. Hankkeen aikana valitaan yksi oppimisympäristö, jota lähdetään hyödyntämään kansalaisopiston opetuksessa.

Blogikirjoitukset pilotista:
Kielikursseista lavatanssijumppaan
Kokemuksia testattavista oppimisympäristöistä

Yhteyshenkilö: Arja Jaako (etunimi.sukunimi@tornio.fi)