kohta puoli vuotta opintoja takana

Opintoja on mennyt kohta neljä kuukautta ja opinnot ovat olleet hyvin pitkälti käytäntöön valmistavia. Opinnot ovat koostuneet lainsäädännön, hoitotyön keskeisten käsitteiden, hoitotyön kompetenssien, ensiavun sekä kanta arkiston ja tietosuojan ja tietoturvan haltuun otosta. Opinnot ovat alkaneet hyvin ja olen pystynyt hyvin aikatauluttamaan tehtävieni teon niin, että olen saanut ne tehtyä ajoissa.  Toivon että jatkossakin kun työn määrä kasvaa, pystyisin tekemään aikataulut hyvin. Aisioiden aikatauluttaminen helpottaa minua tekemään tehtävät ajoissa.

Monet ovat kysyneet minulta, miten opinnot ovat alkaneet ja mitä olen oppinut. Alussa huomasin että en oikeen osannut kertoa mitään. Mutta nyt kun viikonloppuna ystäväni kysyi tämän saman kysymyksen, tällä kertaa osasin jopa kertoa jotakin. Olen oppinut että keskeiset käsitteet ovat ihminen, terveys, ympäristö ja hoitotyö ja että kaikki mitä tulemme tekemään työssämme on näyttöön perustuvaa. Mieleeni on painunut myös se ettei kaikki se, miten nyt toimimme käytännössä ole välttämättä se, miten taas minun valmistumisen jälkeen opetetaan uusille sairaanhoitaja opiskelijoille. Koska nykyiset tutkimukset antavat parhaan mahdollisen tiedon nykyhetkeen ja suunnan tuleville tutkimuksille. Toki nämä eivät ole ainoita asioita, joita tämän opintojakson aikana olen oppinut mutta ne tulevat ainakin ensinmäisenä mieleeni.

Sairaanhoitajan kompetenssit ovat olleet myös osana opintojaksoa. Sairaanhoitajan kompetenssit ovat terveyden edistäminen, hoitotyön päätöksenteko, kliininen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö sekä ohjaus ja opetus.  Terveyden edistämisen kannalta on tärkeää että hoitotyön ammattilainen hahmottaa yksilön ja yhteisön terveysongelmia ja osaa kannustaa heitä terveyden ylläpitämiseen. Myös eettisten periaatteiden tunteminen on tärkeää työskennellessä terveysalalla. Hoitotyön päätöksen teossa on tärkeää osata tehdä päätöksiä vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. On myös tärkeää huomioida niin asiakas kuin hänen läheisensäkin tehdessä hoitosuunnitelmaa ja siihen liittyviä päätöksiö. Kliinisessä osaamisessa tärkeää on muun muassa näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen ja ihmisen konkonaisvaltainen hoitaminen. Eli hoitajana on nähtävä ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja henkisenä kokonaisuutena ja hoidossa nämä kaikki kokonaisuudet on otettava huomioon. Kliinisessä osaamisessa on tärkeää myös välineosaaminen ja niiden turvallinen käyttö. Hoitajan on osattava antaa ensiapu erilaisissa ympäristöissä, joihin liittyen meillä on ollut jo EA1 kurssi. Myöskin lääkehoito on osa kliinistä osaamista. Kliinisen osaamisen opettelu käytännössä on alkamassa joulun jälkeen. Odotan tätä aika paljon, sillä tällä hetkellä korkeakouluja on kritisoiti paljon siitä, että oppilaat joutuu opettelemaan ne hyvin pitkälti itsenäisesti ja vastuu niiden oppimisesta jää liikaa harjoittelupaikkojen varaan. Moniammatillinen yhteistyö on myös ollut jo osana opintojamme muun muassa case tehtävässä, jossa meidän tuli kuvata, kuinka moniammatillinen yhteistyö näkyy hoitoprosessin aikana. Tämä on tärkeää koska hoitotyön ammattilaisena on osattava kommunikoida eri ammattilaisten kanssa, jotka ovat mukana asiakkaan hoitoprosessissa. Esimerkiksi kolarissa loukkaantunut tarvitsee sairaanhoitajaa, lääkäriä ja mahdollisesti kirurgia ja myös kuntoutuakseen fysioterapeuttia. Jotta hoito tapahtuisi mahdollisimman vaivattomasti asiakkaalle näitten eri ammattilaisten on laadittava hoitosuunnitelma ja kommunikoitava keskenään sen toteutumisesta. Ohjauksessa ja opetuksessa on tärkeää että hoitotyöntekijä osaa ohjata potilasta ja myöskin hänen läheisiään hoidon eri vaiheissa, niin että asiakas oppii tekemään asioita itse. Itseohjautuvuus on tärkeää muun muassa kuntoutumisen kannalta. Ohjausta on sekin kun sairaanhoitaja ohjeistaa potilaista liittyen määrättyyn lääkkeeseen.

Lainsäädäntö on mielestäni mielenkiintoista ja etenkin tärkeää. Mutta kuunneltuani yli neljä tuntia skhole materiaalista siihen liittyviä luentoja, se ei ehkä silloin tuntunut siltä. Mieleeni ei kuitenkaan tule päällimmäisenä vain puuduttavalta kuulostava luennoitsija ääni mutta myös pääpiirteittäin selostetut tulevaisuuden työtäni koskevat säädökset. Säädökset koskien esimerkiksi vaiteolevelvollisuutta, ammattinimikettä ja potilaan oikeuksia. Nyt voin sanoa tuntevani lainsäädännön, joka ohjaa minua tulevassa ammatissani. Mutta niinkuin luennoistakin ilmeni, käytännössä voi joutua miettimään tilanteita useiden säädösten kautta, eikä pääätöksiä tehdä vain yhden säädöksen nojalla. Ja joskus tilanteet voivat olla hyvin mutkikkaita, josta esimerkkinä luonnossakin käytetty tilanne, jossa lapsen ainoa pelastus oli veren luovutus, jonka vanhemmat halusivat kieltää uskontonsa vuoksi.

Kuka minä olen?

Olen Maiju 23 vuotias, sairaanhoitaja opiskelija. Olen syntynyt Rovaniemellä mutta viimeisestä ala-aste luokasta, yläasteen päättymiseen olen asunut Simossa. Tämän jälkeen lähdin Tervolaan opiskelemaan sisustekstiilialan artesaani linjaa, jonka keskeytin vuoden jälkeen. Minua edelleen kiinnostaa sistusjutut, mutta koen sen enemmänkin harrastukseksi. Haluttomuuteni muuttaa vanhempieni mukana Leville, sai minut hakemaan opiskelemaan koneistajaksi, koska sitä ei pystynyt opiskelemaan Levillä. Tätäkin kesti vain vuoden.

Aloin käymään töissä telemarkkinointi firmassa, jossa olin töissä vuoden ja vahdoin hieman parempaan firmaan.Töissä ollessani tuli myös pohdittua elämää ja sitä mihin se oli minua viemässä. Tämän myötä tajusin tarvitsevani kunnon ammatin ja aloitin lukion.Kävin lukiossa ja töissä samaan aikaan ensinmäisen vuoden, sillä aluksi olin iltalukio opiskelija. Sain kuitenkin siirtyä opiskelemaan päivälukion puolelle, jolloin pystyin pääsääntöisesti keskittymään opiskeluuni. Kävin muutamia keikkoja tekemässä messuilla saman firman kautta, joissa kävin myymässä A-lehdet Oy.n lehtiä.

Pääsin ylioppilaaksi, johon en aluksi edes uskonut pystyväni. Lukion aikana minulle oli myös muotoutunut haave siitä, että pystyisin vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja auttamaan ihmisiä jotenkin.Lukion jälkeen hain opiskelemaan sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi. Ensinmäisellä kerralla en päässyt sisään mutta halu hoitoalalle oli niin suuri, etten antanut periksi. Toisella yrittämällä minua kuitenkin onnisti ja nyt olen ensinmäisen vuoden sairaanhoitaja opiskelija.

Työskenteleen edelleenkin samassa firmassa tehden messukeikkoja aina kun pystyn. Näitä messuja missä työpaikkani edustaa A-lehdet oy kustantajaa on neljä kertaa vuodessa. Messut ovat yleensä torstaista, sunnuntaihin paitsi asuntomessut, jotka kestävät kuukauden. Käyn myös ryhmäliikunnassa kaksi kertaa viikossa, jolloin saan myös muuta liikuntaa kuin lenkkeily.