Palaa Opiskelijalle

Sosiaaliset suhteet

Sosiaalisilla suhteilla ja niiden kautta saatavalla tuella on yhteys hyvinvointiimme.  Ajatusten ja kokemusten jakaminen muiden kanssa ja sitä kautta ymmärretyksi tuleminen tuovat voimia arkeen. Samankaltaisten kysymysten kanssa puntaroivat ihmiset voivat myös auttaa jaksamaan. Yhdessä pohtien moniin pulmatilanteisiinkin löytyy erilaisia ratkaisumalleja. ​

Meillä jokaisella on omanlainen sosiaalinen verkostomme. Toisilla se voi olla erittäin laaja ja toisilla taas koostua muutamasta henkilöstö. Myös lemmikkieläimet kuuluvat verkostoon. Mitään sääntöä ei sosiaalisen piirin koosta ole olemassa. Tärkeintä on, että se koostuu meille merkityksellisistä ihmisistä, heistä joiden puoleen voimme kääntyä, kun tarvitsemme apua tai kuuntelijaa. Sosiaalisissa suhteissa vastavuoroisuudella ja luottamuksella on erittäin suuri merkitys.

Sosiaalinen verkostomme on muuttuva. Se mukautuu kulloisenkin elämäntilanteen mukaisesti. Voi olla, että osa verkostomme ihmisistä ovat mukanamme läpi elämämme. Osa taas voi olla hetkellisesti hieman kauempana ja palata taas jossain kohtaa lähellemme. Käy myös niin, että elämänpolut kulkevat eri suuntiin ja jotkut ihmissuhteet päättyvät. Esimerkiksi opiskelun aloittaminen merkitsee uusiin ihmisiin tutustumista ja uuteen ryhmään liittymistä. ​

Joskus voi olla haastavaa lähteä tutustumaan uusiin ihmisiin. On hyvä muistaa, että uusien ihmissuhteiden syntyminen vaatii aina oman aikansa ja vaikka uusien ihmisten kohtaaminen jännittäisikin, kannattaa osallistua omalla tavallaan. On erittäin todennäköistä, että muutkin jännittävät uutta ryhmää ja uusia ihmisiä. Mietityttää löydänkö ystäviä ja tulenko toimeen kaikkien kanssa. Jättäytymällä sivuun jännitys ei kuitenkaan yleensä lievene, päinvastoin. Uusiin ihmisiin voi tutustua kaikessa rauhassa.

Vertailemme joskus itseämme toisiin, myös tapaamme olla sosiaalisissa tilanteissa.  Olemme kukin omanlaisiamme, persoonaltamme ja sosiaalisuudeltamme. Myös sosiaaliset taitomme ovat eri tasoisia. Usein luullaan, että ulospäinsuuntautunut ihminen omaa hyvät sosiaaliset taidot ja hiljaisempi, vetäytyvämpi tyyppi huonot. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Sosiaalisuus on osa persoonamme ja sitä kautta määrittelee tapaamme olla toisten ihmisten seurassa. Sosiaaliset taidot taas ovat opittuja. Niitä voi aina kehittää.


Kuvassa on kolme ihmistä, vasemmalla oleva henkilö on punastunut ja jännittynyt.

Tutustuttavaksi


Lähteet