ONNI kiertää kunnissa

ONNI-auto on kiertänyt kunnissa vilkkaasti alkukevään vihkiäisten jälkeen. Kevään 2013 aikana se on käynyt myös Muoniossa 22.4 ja 14.5, jolloin yhteensä 60 kiinnostunutta on päässyt siihen lähemmin tutustumaan. Lisäksi se on vieraillut Ylitorniolla 20.5 sekä Pellossa 22.5.

Kuntayhteistyö jatkuu syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.

ONNI mukana Sydänviikon tapahtumissa

Sydänviikolla (vk 16) järjestettiin erilaisia alueellisia tapahtumia, joihin myös ONNI-auto osallistui. ONNI osallistui Tornion Rajalla-kauppakeskuksessa järjestettyyn tapahtumaan 17.4, jossa paikalla oli noin 50 kuulijaa. 19.4 Tervolassa vierailleeseen ONNIin tutustui noin 60 kiinnostunutta. Molemmissa tapahtumissa oli mahdollisuus osallistua Rytmipyörään sekä erilaisiin terveyteen ja toimintakykyyn liittyviin mittauksiin ja arviointeihin, kuten kehon koostumus-mittaus, kädenpuristusvoima, PEF-mittaus, tasapainotesti sekä tuolilta ylösnousu-testi. Tapahtumat koettiin onnistuneiksi ja kuntalaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita sekä mittauksista että ohajuksesta ja neuvonnasta.

Iloinen iltapäivä Kallinrannassa 11.4.2013

ONNI-auto oli esittelyssä Eläkeliiton Keminmaan yhdistyksen järjestämässä Iloinen iltapäivä -tapahtumassa Kallinrannassa. Projektipäällikkö Arja Meinilä esitteli ONNI-hanketta ja auton toimintaa noin sadalle kuulijalle. Päivän aikana halukkaat saivat tutustua ONNIin sekä osallistua geronomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttamiin terveyteen ja toimintakykyyn liittyviin mittauksiin ja arviointeihin.

ONNI-auto Kyläjoella 9.4.2013

Kyläjoen vierailu järjestettiin seniorikerhon yhteydessä kerholaisten kotona kymmenen osallistujan voimin. Tavoitteena oli esitellä ONNI-autoa kyläläisille sekä testata palveluneuvonnan toimintamallia. Osallistujille kerrottiin mm. millaista toimintaa ONNIssa voidaan toteuttaa sekä tutustuttiin autoon, lisäksi vapaaehtoiset saivat osallistua palveluneuvonnan toimintamallin mukaiseen neuvonta- ja ohjaustilanteeseen. Geronomiopiskelijat ohjaisivat aivojumppaa ja juttelivat mm. ONNIn, hyvinvoinnista ja harrastuksista. Kyläläiset toivoivat yhteistyötä seniorikerhon kanssa ja toivottivat ONNIn tervetulleeksi.

ONNI-auto vieraili Arpelassa 8.4.2013

Arpelan nuorisoseuran talolla vierailtiin ensimmäisen kerran huhtikuussa. Vierailu järjestettiin samaan aikaan SenioriPisteen kerhon kokoontumisen kanssa. Tavoitteena oli esitellä ONNI-autoa kyläläisille sekä testata ikäihmisten palveluneuvontaan kehitettävää toimintamallia (jota tekevät geronomiopiskelijat Katri Kummu ja Tiia Tolppanen). Paikalle saapuneille kahdelletoista kylän ikäihmiselle kerrotttin ONNIsta ja yksi vapaaehtoinen testatsi palveluneuvonnan toimintamallia. Palveluneuvonta alkaa PAAVO-itsearvioinnilla, joka on sähköinen palvelutarpeen arviointiin tarkoitettu menetelmä. Itsearvioinnin yhteenvedon pohjalta toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan ohjausta ja neuvontaa IkäEhyt-hankkeessa kehitetyn IkäTupa-sovelluksen avulla.

Geronomiopiskelijat ohjasivat nuorisoseuran talolla aivojumppaa sekä keskustelivat kyläläisten kanssa Arpelan ja Tornion palveluista ja terveyteen liittyvistä asioista. Ikäihmisen innostuivat pienistä ryhmätoiminnoista sekä ONNIsta. Paikalla oli myös Pohjolan Sanomien toimittaja ja valokuvaaja.

ONNI-auto vihittiin käyttöön 28.2.2013

ONNI-auto vihittiin käyttöön Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalan yksikössä. Tervetulopuheen piti rehtori Reijo Tolppi ja hankkeen ideasta kertoi yliopettaja Anneli Paldanius. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko lähetti myös omat terveisensä ja onnen toivotuksensa kirjeen muodossa. Projektipäällikkö Arja Meinilä kertoi hankkeen käynnistymisestä sekä ajoneuvon hankinnasta ja kehittelyyn liittyvistä vaiheista. Virallisen juhlapuheen piti maalaislääkäri Tapani Kiminkinen vihkien myös ONNI-auton toimintaan.

Vihkiäistilaisuus oli juhlallinen puheineen ja kakkutarjoiluneen. Puheissa korostui liikkuvien palveluiden kehittämisen tärkeys osana lähipalveluita. Ministeri Risikko korosti kirjeessään lähipalveluiden tärkeyttä erityisesti siksi, että ne luovat turvallisuuden tunnetta ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Lähipalveluilla tarkoitetaan mm. kotiin vietäviä palveluja, sähköisiä palveluja sekä eri toimijoiden yhteispalveluja. Palveluja voidaan tarjota kiinteässä palvelupisteessä tai liikutella pyörillä. Tällaisten uusien kotiin vietävien tai liikkuvien lähipalvelujen kehittäminen vaatii innovatiivisuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ministeri Risikko toi esille myös kysymyksen siitä, miten voimme turvata laadukkaiden palvelujen saatavuuden kaikkialla Suomessa. Risikon mukaan tässä työssä Kemi-Tornion seutukunnassa ja Tornionlaakson kunnissa työnsä aloittavalla ONNI-autolla on oma tärkeä tehtävänsä.

ONNI