Opinnäytetyöt

Katri Kummu & Tiia Tolppanen (vanhustyön opinnot)

  • ”Toimintamalli ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaan ONNI -autossa hyödyntäen sähköisiä palveluita”

Sanna Rasinkangas & Krista Vähä (hoitotyön opinnot)

  • ”Asiakkaan kokemukset ONNI -auton palvelun saatavuudesta ja laadusta”

Irja Hyvönen (terveyden edistämisen ylemmän amk:n opinnot)

  • ONNI-auton DVD-esittely http://www.youtube.com/watch?v=3uyseiATONA

Vastaa