Kemi

Kemissä pilotti toteutetaan kevään 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Pilotissa kehitetään ikäihmisten terveystarkastusmallia liikkuvan palvelun, eli ONNI-auton avulla. Terveystarkastukset voidaan toteuttaa ONNI-autossa, asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. Terveystarkastukset kohdennetaan 80-vuotiaisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolella oleviin kunnan asukkaisiin. Lisäksi järjestetään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia.

Vastaa