Tiedonlähteet

Opintojen aikana tulet käyttämään erilaisia tiedonlähteitä kuten luentomateriaaleja, kurssikirjallisuutta, ammattilehtiä, tieteellisiä julkaisuja, yritysten www-sivuja, blogeja ja sosiaalista mediaa. Muuttuvat tiedontarpeet ratkaisevat, mistä ja millaista tietoa kannattaa etsiä eri tilanteissa.

Saman aiheen käsittelyssä voidaan hyödyntää useita asiantuntijoita ja tiedonlähteitä. Tutustu eri tyyppisiin asiantuntijoihin ja heidän tuottamaansa tietoon: Tiedon tyypit