Osittainen hyväksiluku

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Hakemuksen käsittelyn aloittaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Aloita hakemuksen käsittely valitsemalla Opettajan työpöydältä Arviointi-valikko, Hyväksiluku ja HOT-hakemusten käsittely.

 

Hakemuksen käsittelyn aloittaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Avatessasi HOT-hakemusten käsittelyikkunan, näet kaikki käsittelyssäsi olevat hakemukset. Aloita käsittely valitsemalla Käsittele.

 

Hakemuksen perustiedot

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Tarkasta hakemuksen perustiedot. Tarvittaessa voit lisätä hakemukseen liitteen.

 

Liitteiden tarkastus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

”Merkityt opinnot” -kohdassa näet, mihin opintoihin liittyen opiskelija hakee hyväksilukua esittämällään liitteellä. Opintosuunnittelija tarkastaa ja kuittaa liitteet tarkastetuksi (Todennettu).

Avaa liite ja tarkasta hakemusta vastaavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten. Mikäli liitteen tiedot vastaavat hakemusta, eikä sitä ole todennettu, merkitse liite todennetuksi, valitsemalla Toiminnot, Todenna. Tarkista samalla tavalla kaikki hakemukseen liittyvät  liitteet.

 

Osittaisen hyväksiluvun käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

  1. Tarkasta hakemuksen tiedot. Opintosuunnittelija pyytää opiskelijaa tekemään hakemukseen tarvittaessa korjauksia tai muutoksia, mutta myös opinto-ohjaaja voi palauttaa hakemuksen opiskelijalle tai takaisin opintosuunnittelijalle.
  2. Hakemuksen tunnistaa korvaavuushakemukseksi siitä, kun ”Mille opinnolle hyväksilukua haetaan” -kohtaan on valittuna opetussuunnitelman mukainen opinto.
  3. Aloita päätöksenteko valitsemalla Siirry suoraan päätöksentekoon.

 

Päätöksen teko

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

  1. Arvioi hakemuksessa kuvattua osaamista (Perustelut) suhteessa opintojakson  osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
  2. Mikäli esitetty osaaminen ei täytä kokonaan osaamistavoitteita, voit hyväksilukea tunnistetun määrän ja puuttuvilta osin edellytetään osaamisen osoittamista (osaamisen näyttö). Kirjoita tarvittaessa hakemusta koskeva tarkentava viesti ja valitse Tallenna. Luo täydentävää osaamisen osoittamista varten sopimus Sopimuspankissa. Täydentävän osaamisen arviointi tehdään normaalina suorituksen arviointina, kun täydentävät suoritukset on tehty.

 

Arviointi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Aloita arvioinnin tallentaminen perusrekisteriin valitsemalla Hyväksiluku.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Valitse tyypiksi korvaaminen.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Täydennä oikealle puolelle tarvittavat tiedot. Mikäli hakemuksessa (vasemmalla) on puutteita (punainen kolmio), valitse muokkaa (kynäikoni) ja täydennä puuttuvat tiedot. Arvioinnin tallentaminen perusrekisteriin tapahtuu valitsemalla Tallenna. Osittaisessa hyväksiluvussa täytyy määritellä päätökseen, kuinka paljon opintopisteitä kirjataan.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Hakemus on käsitelty loppuun ja arviointi tallennettu perusrekisteriin. Päätös näkyy opiskelijalle ja arviointi on nähtävissä opintosuorituksissa ja HOPSilla.

 

Hakemuksen merkitseminen käsitellyksi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Jos hakemukseen on tehty esimerkiksi hylätty päätös, hakemuksen voi päättää myös merkitsemällä sen käsitellyksi.

 

Sopimuksen luonti Sopimuspankkiin

Sopimuksen teko Sopimuspankkiin

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Valitse opettajan työpöydältä Opiskelijat-valikko ja sieltä Sopimuspankki.

 

Uuden sopimuksen luominen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Luo uusi sopimus valitsemalla ”Lisää sopimus”.

 

Sopimuksen tiedot

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Täydennä sopimuksen tiedot:

  • Otsikko voi olla esimerkiksi opintojakson nimi, johon suoritus kohdistuu
  • Kuvaus suorituksesta
  • Lisää sopimuksen päättymispäivämäärä, opiskelija, mahdolliset muut opettajat ja opintojakso
  • Lisää tarvittavat liitteet

Tallenna sopimus valitsemalla Tallenna. Sopimus näkyy kaikilla hakemukseen valituilla osapuolilla Sopimuspankissa. Kukin osapuoli saa myös viestin sopimukseen liittyen.

 

Täydentävän suorituksen arviointi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Osittainen hyväksiluku näkyy HOPSilla omana rivinään.

Täydentävä suoritus tulisi arvioida samannimiselle opinnolle, mutta opintojakson koodin on oltava eri. Arvioinnin voi lisätä myös lisäämällä opiskelijalle henkilökohtaisen opintojakson. Laajuus muutetaan vastaamaan suorituksen laajuutta.


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle