Sisällytyksen käsittely

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Hakemuksen käsittelyn aloittaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Aloita hakemuksen käsittely valitsemalla Opettajan työpöydältä Arviointi-valikko, Hyväksiluku ja HOT-hakemusten käsittely.

 

Hakemuksen käsittelyn aloittaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Avatessasi HOT-hakemusten käsittelyikkunan, näet kaikki käsittelyssäsi olevat hakemukset. Aloita käsittely valitsemalla Käsittele.

 

Hakemuksen perustiedot

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Tarkasta hakemuksen perustiedot. Tarvittaessa voit lisätä hakemukseen liitteen.

 

Liitteiden tarkastus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

”Merkityt opinnot” -kohdassa näet, mihin opintoihin liittyen opiskelija hakee hyväksilukua esittämällään liitteellä. Opintosuunnittelija tarkastaa ja kuittaa liitteet tarkastetuksi (Todennettu).

Avaa liite ja tarkasta hakemusta vastaavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten. Mikäli liitteen tiedot vastaavat hakemusta, eikä sitä ole todennettu, merkitse liite todennetuksi, valitsemalla Toiminnot, Todenna. Tarkista samalla tavalla kaikki hakemukseen liittyvät  liitteet.

 

Sisällytyksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

  1. Tarkasta hakemuksen tiedot. Opintosuunnittelija pyytää opiskelijaa tekemään hakemukseen tarvittaessa korjauksia/muutoksia, mutta myös opinto-ohjaaja voi palauttaa hakemuksen opiskelijalle tai takaisin opintosuunnittelijalle.
  2. Hakemuksen tunnistaa sisällytyshakemukseksi siitä, että ”Mille opinnolle hyväksilukua haetaan” – kohtaan, on täytettynä toisessa oppilaitoksessa suoritetun opinnon tiedot.
  3. Aloita päätöksenteko valitsemalla Siirry suoraan päätöksentekoon.

 

Sisällytyksen arviointi ja päätöksen tekeminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

  1. Arvioi hakemuksessa kuvattua osaamista (Perustelut).
  2. Valitse päätös alasvetovalikosta. Lisää päätöksen kriteerit Viesti opiskelijalle -ikkunaan. Lisää hyväksyttävien opintopisteiden määrä sekä arviointi alasvetovalikosta. Lisää tallentajan tiedot (omat tiedot). Mikäli arvioinnin tallentaja on joku muu kuin sinä, lisää tarvittaessa hyväksilukuun liittyvää tietoa tallentajalle. Tallenna Hyväksilukupäätös valitsemalla Tallenna.

 

Arviointi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Aloita arvioinnin tallentaminen perusrekisteriin valitsemalla Hyväksiluku.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Valitse tyypiksi sisällyttäminen.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Täydennä oikealle puolelle tarvittavat tiedot. Mikäli hakemuksessa (vasemmalla) on puutteita (punainen kolmio), valitse muokkaa (kynäikoni) ja täydennä puuttuvat tiedot. Arvioinnin tallentaminen perusrekisteriin tapahtuu valitsemalla Tallenna.

 

Arvioinnin tallentaminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Hakemus on käsitelty loppuun ja arviointi tallennettu perusrekisteriin. Päätös näkyy opiskelijalle ja arviointi on nähtävissä opintosuorituksissa ja HOPSilla.

 

Hakemuksen merkitseminen käsitellyksi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Jos hakemukseen on tehty esimerkiksi hylätty päätös, hakemuksen voi päättää myös merkitsemällä sen käsitellyksi.


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle