Pohjoinen johtamisen foorumi -hankkeen projektikoordinaattori Helena Kangastie ja asiantuntija Tuulikki Keskitalo käsittelevät artikkelissaan arvioinnin keinoja ja niiden vaikutusta kehittämistyöhön. Artikkeli avaa hankkeen toimenpiteiden, prosessin ja arvioinnin suhdetta syväluotaavasti.

Kirjoituksen löydät kokonaisuudessaan Lapin AMK:n verkkosivuilta!