Palvelumuotoiluprosessi kulkee Pohjoinen johtamisen foorumi -hankeen mukana. Osana sitä keväällä 2021 järjestettiin palvelumuotoilutyöpajoja, joiden tuloksia hyödynnetään itse foorumin muotoiluun. Kolmesta työpajasta saatuja tuloksia käsittelevä artikkeli on julkaistu Lapin AMK:n verkkosivustolla.