RAITO – Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille

RAITO on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, joka toteutetaan Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.1.2016–30.6.2019.

Projektissa toteutetaan uraohjaus- ja neuvontapalveluita korkeakoulutetuille pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille. Ohjaus on osallistujille täysin maksutonta ja ohjauksen kesto sisältöineen räätälöidään henkilökohtaisesti ohjattavan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Ohjaustyön lisäksi projektissa verkostoidaan TE-viranomaisia ja oppilaitoksia korkeakoulutettujen ohjaamisessa sekä kehitetään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä korkeakoulutettujen työllistymisessä Lapin alueelle. Yksi projektin laajemmista tavoitteista on myös edistää alueellista tasa-arvoa korkeakoulutettujen työttömien ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuudessa sekä edistää korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymistä.

Näiltä sivuilta löydätkin ohjeita ja neuvontaa työnhakuun sekä osaamisen täydentämiseen liittyviin kysymyksiin ja toimenpiteisiin.