Etusivu

Simulaatio- ja kehittämisympäristö (SKY) hankkeita on kaksi, joista ensimmäisen päätarkoituksena on rakentaa sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö KTAMK:n tiloihin ja toisen kehittää sen toimintaa. Hankkeet ovat käynnistyneet keväällä 2012 ja hankkeet päättyvät joulukuussa 2013.

Tiloissa keskeistä on ympäristön muunneltavuus, monialainen käyttö sekä sähköisten palveluiden kehittäminen.  Kehitystavoitteena hankkeessa on parantaa monialaisuuden ja tiimityöskentelyn toimivuutta, varmistaa tietty toiminnan tavoitetaso ja tasalaatuinen työskentely sekä mahdollistaa täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteena on myös kehittää KTAMK:n TKI-toimintaa osana sosiaali- ja terveysalan palveluinnovaatioden kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on työhyvinvoinnin tukeminen ja olemassa olevien käytänteiden ja yhteisten resurssien hyödyntäminen sekä asiakkaiden hoidon ja palvelujen parantaminen. Hanke parantaa alueellista vaikuttavuutta ja tasavertaisuutta. Tavoitteena on myös tehdä KTAMK:sta vetovoimaisempi.

SKY mahdollistaa potilasturvallisuuden, asiakasturvallisuuden sekä asiakkaan aseman ja oikeudet huomioimisen entistä paremmin. Monialaisuus, johtamistaidot sekä tiimityö parantuvat. Toisen ammattilaisen työ tunnetaan paremmin. Myös kädentaidot parantuvat, mikä tekee asiakastyöstä tasalaatuisempaa.

Simulaatio-ja kehittämisympäristö on osa TKI-toimintaa ja linkittyy opetussuunnitelmaan systemaattisesti. Se tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uuden oppimisympäristön, joka mahdollistaa erilaisten oppimistyylien käytön. Tilaa käyttävät opettajat, opiskelijat, kuntalaiset, yritykset, kolmas ja neljäs sektori sekä yhteistyökumppaneiden työntekijät. Myös muiden oppilaitosten yhteistyö on tiiviimpää ja työskentely kulttuurisensitiivistä.

 SKY:n toiminnasta vastaa nimetty henkilö.  Hankkeen myötä simulaatiopedagogiikka jalkautetaan käytäntöön. SKY:n tuotteena syntyy täydennyskoulutuspaketteja ja hyvinvointiteknologiaa on otettu käyttöön. Työskentely on kulttuurisensitiivistä.

Hankkeessa tehdään raportteja, opinnäytetöitä ja projektitöitä osana opiskelijoiden ja opetuksen integroitua TKI-toimintaa. Lisäksi kartoitetaan alan osaajien toimiva käytänteitä, osaamista, välineitä ja laitteita kuten myös nykyisen toiminnan laajuus, sisältö ja organisoituminen. Koulutetaan ohjaajia ja perustetaan toimijaryhmä, joka jatkaa toimintaansa myös hankkeen jälkeen. Verkostoitudaan myös muiden simulaatiokeskusten kanssa ja markkinoidaan omaa keskusta ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityksille. Tehdään nykytila-analyysi siitä, minkä verran simulaatioympäristöjä käytetään opetuksessa.

Simulaatio- ja kehittämisympäristö mahdollistaa kumppanuuden sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin toimijoille, jotka haluavat olla mukana palvelujen innovatiivisessa kehitystyössä. Tällaisia ovat Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan organisaatiot ja niissä työskentelevä henkilöstö, KTAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat, kolmas ja neljäs sektori sekä kuntien asukkaat.

Hankkeen aikana KTAMK:n yhteyteen on rakennettu simulaatio- ja kehittämisympäristö, joka mahdollistaa uuden pedagogiikan kehittämisen ja käyttöönottamisen, jolloin opettajan rooli muuttuu enemmän ohjaajan suuntaan. Simulaatiokeskus tukee uusien toimintamallien käyttöönottoa.

Yhdyshenkilö: projektipäällikkö Hannele Paloranta

                          hannele.paloranta@lapinamk.fi

                          puh. 050 3109350

Vastaa

Your email address will not be published.

Simulaatio- ja kehittämisympäristön avajaisseminaari 16.5.2013SKY avajaisseminaari ohjelma   Tervetuloa SKY-hankkeiden avajaisseminaariin toukokuussa!

Lue lisää

SKY investointi-hanke, mitä on tehty vuonna 2012?

SKY investointi-hanke   Simulaatio- ja kehittämisympäristön rakentaminen-hanke käynnistyi virallisesti 20.4.2012, jolloin pidettiin aloituspalaveri rahoittajan kanssa Lapin Liiton tiloissa Rovaniemellä. Ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä kokoontuikin jo heti 23.4.2012. Hanketyöryhmään nimettiin Hannele Paloranta, Sirpa Orajärvi, Martti Ainonen, Rauni Räty ja Tuula Ahokumpu. Kick off-päivän suunnittelu käynnistyi 26.4.2012.   Simulaatiotilojen suunnittelu käynnistyi 2.5.2012. Ohjauryhmän mahdollisia jäseniä kartoitettiin toukokuun alussa ja …

Lue lisää

SKY-hanke, mitä on tehty vuonna 2012?

PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN   Simulaatio- ja kehittämisympäristön rakentaminen-hanke käynnistyi virallisesti 20.4.2012, jolloin pidettiin aloituspalaveri rahoittajan kanssa Lapin Liiton tiloissa Rovaniemellä. Ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä kokoontuikin jo heti 23.4.2012. Hanketyöryhmään nimettiin Hannele Paloranta, Sirpa Orajärvi, Martti Ainonen, Rauni Räty ja Tuula Ahokumpu. Kick off-päivän suunnittelu käynnistyi 26.4.2012.   Ammattikorkeakoulun oma hanketyöryhmä kokoontui 11.5.2012. Tällöin käsiteltiin vain …

Lue lisää