Kehityssuunnitelma

 

Kehitysprojektisuunnitelman olemme tehneet tietojenkäsittelyn opiskelijan ryhmässä,

Svetlana, Karel ja Marko.

Tässä kehityssuunnitelmassa, kartoitetaan Halva Oy yrityksen ICT – infrastruktuurin

nykytilannetta ja tarpeita, tavoitetilaa ja kehityspolkuja, sekä otetaan huomioon

liiketoiminnallisia ICT-ympäristön muutoksia, käyttäen erilaisia analyysivertailuliite

dokumentteja. Kehityssuunnitelmassamme käsittelemme myös kustannushyötyjä

tavoitetilaan päästäksemme ja mitä ylläpitäminen tulee kustantamaan.

Suurimman osan tehtävistä olemme käsitelleet Online istunnossa, Teams

(ryhmätyöskentely- ja virtuaalinen luokka.)