Työkalut

Asiakkaan polku Business Model Canvas Hinnoittelumalli Kohdekokemuksen kehittämismalli Perehdytyssuunnitelma Perehdytys tarkistuslista Positiivinen työntekijäkokemus – opas esimiehille  Positiivinen työntekijäkokemus -kortit Riskienhallintatyökalu SWOT-analyysi ja TOWS-työkalu Tietosuojaseloste Tuotekortti Vastuullisuus Verkostokuvaus  

Sanakirja

A Alihankkijat (subcontractors) Alihankkijat myyvät tuotteitaan/palveluitaan toisille palveluntuottajille, esim. ohjelmapalveluyritys ostaa koiravaljakkosafarin toiselta palveluntuottajalta. Alihankkijoiden palvelun tai tuotteen laadun tason tulee olla samanlainen kuin päätoteuttajalla. Arvonlisävero, ALV  (Value Added Tax, VAT)           Arvonlisävero lisätään tuotteen myyntihintaan.  Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Se on välillinen vero, jonka osuuden maksaa aina lopullinen kuluttaja….