Konseptointi

Kehittämistehtävä: Matkailupalvelun konseptoinnin ABC (Katri Hangas) Pohdintaa palvelukonseptista: Mitä palvelu sisältää (tuotekortti) Miten palvelu etenee (palvelupolku, blueprint) Miltä palvelu näyttää fyysisesti (nimi, visuaalisuus, materiaalit) Miltä tuntuu, tuoksuu, maistuu, kuulostaa (aistit) Miten yrityksen identiteetti näkyy Millaisia kohtaamisia ihmisillä (asiakaspalvelu, henkilökunta, perehdytys) Miten palvelua käytetään (asiakkaan opastus, asiakaspolku, havainnointi) Mistä palvelua saa ja millaisessa ympäristössä (toimipiste) Mistä se…

Työkalut

Asiakkaan polku Business Model Canvas Hinnoittelumalli Kohdekokemuksen kehittämismalli Perehdytyssuunnitelma Perehdytys tarkistuslista Riskienhallintatyökalu SWOT-analyysi ja TOWS-työkalu Tietosuojaseloste Tuotekortti Vastuullisuus Verkostokuvaus  

Sanakirja

A Alihankkijat (subcontractors) Alihankkijat myyvät tuotteitaan/palveluitaan toisille palveluntuottajille, esim. ohjelmapalveluyritys ostaa koiravaljakkosafarin toiselta palveluntuottajalta. Alihankkijoiden palvelun tai tuotteen laadun tason tulee olla samanlainen kuin päätoteuttajalla. Arvonlisävero, ALV  (Value Added Tax, VAT)           Arvonlisävero lisätään tuotteen myyntihintaan.  Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Se on välillinen vero, jonka osuuden maksaa aina lopullinen kuluttaja….