Lyhyesti VOITTO-korteista

VOITTO-korttien ideana on toimia asiakastyön tukena. Niihin on kerätty menetelmiä, joiden käyttöönottoon ei vaadita juurikaan aikaa, rahaa tai välineitä, mutta jotka lisäävät osallisuutta ja hyvää mieltä yhteistyössä sekä palveluissa.

Menetelmiin on hyvä tutustua ennen varsinaista asiakaskohtaamista työparin kanssa tai yhteisesti ammattilaisten ryhmässä. Korttien avulla voit alkaa opetella osallistavien työmenetelmien käyttöä. Tekemisen kautta opit, miten voit hyödyntää menetelmiä parhaiten osana työtäsi sekä erilaisten osallistujaryhmien kanssa.

Kaikenlaiset ryhmät voivat hyödyntää menetelmiä eri tilanteissa. Korttipakkaan kannattaa tarttua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä, kun tilat tai toimipaikka muuttuvat, kun tarvitaan olemassa olevalle ryhmälle uutta toimintaa, kun halutaan jäsentää ja tehdä toimintaa näkyväksi ja niin edelleen.

VOITTO-kortit on jaoteltu viiteen teemaan: ryhmään kuuluminen, kuulluksi tuleminen, identiteetin vahvistaminen, merkityksellisyyden kokemus ja osallistujalähtöisyyden lisääminen. Neljä ensimmäistä teemaa sisältävät menetelmiä, joita voit toteuttaa osallistujien kanssa. Viimeinen teema sisältää menetelmiä erityisesti työntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat vapaasti sovellettavissa työtilanteisiisi ja tarpeisiisi, kuitenkin niin että ne tukevat aina osallisuutta sekä luovat ryhmälle mahdollisuuden kehittää uudenlaista toimintaa.

Mukavia menetelmähetkiä VOITTO-korttien parissa!

VOITTO-korteista sanottua:

”Kortit ovat hyvä ”kättäpitempi” työkalu erilaisissa kokoontumisissa. Monimuotoisuus yhteistyössä, kehittämisessä sekä palautteen antamisessa on hyvä pitää esillä.”

Nuorisodiakoni Ilkka Korva, Ylitornio

”Voitto-kortit avaa työntekijöiden portit, takataskuun mahtuu, mukaan voi ottaa, osallisuus niissä puhuttaa ja koskettaa. Tästäpä menetelmät moneen hetkeen, menolippu yhteisölliseen hyvän mielen retkeen.”

Yksilövalmentaja Terhi Salmela, Työllistämisyksikkö, Ranua

”Tämä on loistava paketti menetelmiä, joilla voidaan tukea monipuolisesti osallisuutta erilaisissa asiakas-, kehittämis- ja opetustehtävissä. Otan ne ehdottomasti käyttöön omassa työssäni.”

Tutkimuspäällikkö Tarja Kemppainen, Lapin yliopisto

”VOITTO-korttien menetelmät sopivat erinomaisesti työskentelyyn pitkäkestoisissa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa nuorten ja lapsiperheiden kanssa.”

Sosiaalityöntekijä, Rovaniemen kaupunki