FIKSUSTI SOMESSA

Ammattiopisto Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian sosiaalisen median käytön suositukset henkilöstölle ja opiskelijoille.

Somen tarkoitus

Sosiaalisessa mediassa (some) verkostoidutaan ja ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Somesta voi olla monia hyötyjä myös työkäytössä.

Yleisimpiä somen välineitä löytyy mm. verkostoitumiseen, yhteisölliseen tuotantoon sekä sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen.

Somen mieli

Esimerkiksi suunnittelutyössä voidaan tuottaa yhteisöllisesti sisältöjä sekä julkaista ja jakaa niitä. Opettajan työssä sosiaalista mediaa voi hyödyntää omaan oppimiseen, alan seuraamiseen ja nuorten maailman ymmärtämiseen sekä oppimisympäristönä opiskelijoille ja viestinnän tukena osana organisaatioviestintää.

Hanketyössä sosiaalinen media tehostaa viestintää, osallistaa sidosryhmiä, edesauttaa hanketoimijoiden oppimista, auttaa ideoiden keräämisessä yleisöltä ja tekee toiminnasta läpinäkyvämpää.

Sosiaalinen media on myös oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden näyteikkuna, joka kertoo mitä teemme, mitä osaamme ja millaisia olemme. Viesti kulkee samanaikaisesti organisaation ulkopuolelle ja myös organisaation sisälle. Henkilöstöä ja opiskelijoita kannustetaan noudattamaan some-viestinnässään oikeudenmukaisuutta, avuliaisuutta, kohteliaisuutta, kiusaamisen vastaisuutta ja siihen puuttumista.

Eri roolit sosiaalisessa mediassa

  1. a) Henkilöstön edustajana sosiaalisessa mediassa

Huomioithan milloin edustat työpaikkaa, milloin olet yksityishenkilönä tai alan ammattilaisena. Työpaikkaa ja työtehtäviäsi edustat esim., jos päivität työpaikkasi tai hankkeen Facebook-sivua tai vaikkapa blogia. Yksityishenkilön roolissa päivitetään vapaa-ajan kuulumisia omassa Facebook-profiilissa ja kommentoidaan vaikkapa uutisia. Alan ammattilaisena voidaan osallistua esimerkiksi asiantuntijoiden keskustelufoorumiin, joka ei ole työtehtävistä riippuvainen.

Eri roolit menevät yleensä aina hiukan päällekkäin, mutta mieti mitä roolia milloinkin painotat ja miten sen osoitat. Ota myös huomioon, että jotkut ihmiset olettavat sinun olevan aina työpaikan edustaja. Mieti työ- ja viihdekäytön eroja. Muista kohtuullisuus ajankäytössä.

Työpaikan sisäisten asioiden puiminen ja työtovereiden kritisoiminen ei kuulu sosiaaliseen mediaan. Ne on syytä käsitellä sisäisesti. Työntekijällä on lain mukaan lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan, eli työnantajalle ei saa tarkoituksellisesti tuottaa vahinkoa. Huolehdi luottamuksellisista tiedoista, kuten muissakin ympäristöissä.

Ammattimainen sosiaalisen median käyttö vaatii siis sen pohtimista, mikä on luottamuksellista ja mikä on avointa. Esimerkiksi tapahtuman ideointi yhdessä kumppaneiden ja osallistujien kanssa voi olla avointa, mutta opiskelijoiden arviointi ei.

Kuten muussakin elämässä, somessa on myös ikäviä ilmiöitä, kuten kiusaamista ja vihamielistä suhtautumista. Ota epäilyttävästä sisällöstä kuvankaappaus tai tuloste, ja vältä ylireagointia. Toimi tilanteessa työpaikan kriisitoimintaohjeen mukaan.

Suhtaudumme sosiaalisen median mahdollisuuksiin myönteisesti ja korostamme siellä toimiessa positiivista asennetta. Kannustamme aktiiviseen sisällöntuotantoon ja kommentointiin, esimerkiksi tapahtumien annista voidaan raportoida Facebookin tai blogin kautta. Tämä on hyvää palvelua myös sidosryhmille ja tapahtumaan osallistumattomille kollegoille sekä antaa osaamisestamme hyvän kuvan.

  1. b) Opiskelijana sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median käyttö oppituntien aikana on sallittua opettajan luvalla ja, mikäli se liittyy olennaisesti opiskeltavaan aiheeseen tai on osa käytettävää oppimismenetelmää. Henkilökohtaisia sosiaalisen median päivityksiä suositellaan hoidettavan vain oppituntien taukojen aikana.

Muista, että sosiaalisen median keskustelu on julkista ja siitä jää sähköinen jalanjälki. Kommenttien sanamuodot kannattaa siis harkita tarkoin. Kiusaamis- ja häirintätapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä joko ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun kuraattoriin. Oppilaitokset reagoivat opiskelijoiden ja henkilökunnan vihamieliseen kommentointiin, kiusaamiseen tai nimittelyyn.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijaa ohjataan hyvien tapojen mukaiseen käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Hyvien tapojen mukaista toimintaa kerrataan soveltuvissa opintojaksoissa.

Tunne tekijänoikeudet ja tietoturva

Toisten valokuvien julkaiseminen tai hyödyntäminen ilman lupaa on kielletty, mikäli lupaa ei ole erikseen myönnetty. Vapaasti käytettäviä materiaaleja ovat mm. avoimen lisenssin Creative Commons (CC) materiaalit. Sen sijaan kaaviot yms. ovat harvoin suojattuja. Lähteen merkintä on aina korrektia ja kannatettavaa. Älä väitä tai anna ymmärtää, että joku sisältö on omaasi, vaikka se onkin toisen tekemää. Sitaattioikeus antaa mahdollisuuden lainata pieniä katkelmia muiden tuotannoista, mutta niiden on liityttävä käsittelemääsi aiheeseen. Käsittele aina muiden sisältöjä korrektisti.

Tiedon jakaminen ja yhteisöllinen työskentely pilvipalveluissa on yleistynyt voimakkaasti. Muistathan, ettet käsittele salassapidettävää tai arkaluontoista tietoa millään tavalla pilvipalveluissa. Lisätietoa arkaluontoisesta tiedosta löydät Henkilötietolain 3 luvun 11§. Itse tuotettu ja jaettu sisältö suositellaan jaettavaksi Creative Commons lisenssin mukaisesti halutuilla oikeuksilla.

Huolehdi netti-identiteetistäsi, ja muista uloskirjautua palveluista vierailla koneilla. Tarkista, että salasanat eivät ole jääneet koneen muistiin.

Ethän rekisteröidy ulkopuolisiin webbipalveluihin oppilaitoksen sähköpostiosoitteella, vaan hanki niitä varten muu postiosoite. Tällä vältetään postilaatikkoon palveluista tulevaa ilmoitusten virtaa.

Muistathan, että jokaista linkkiä ei kannata avata. Jos jokin vaikuttaa olevan liian hyvää ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta.

Huolehdi, että tietokoneesi tietoturva on ajan tasalla.

Tuntemattomia yhteydenottoyrityksiä verkostoosi ei kannata hyväksyä, eikä avata vieraita, hämäräperäisiä linkkejä.

Ks. Viestintäviraston sosiaalisen median työkalupakki

Opetusministeriön suositus sosiaalisen median käyttöön opetuksessa

Itse tuotetut sosiaalisen median palvelut

Lapin ammattikorkeakoulun eOppimispalvelut tarjoaa tuettuina sosiaalisen median palveluina LappiaBlogin, LappiaWikin ja osana Moodlea toimivan Maharan. Nämä palvelut sijaitsevat eOppimispalveluiden omilla palvelimilla ja soveltuvat näin ollen erinomaisesti opetuksen, hankkeiden sekä muun viestinnän käyttöön. Tukea ja koulutusta näiden käyttöön saat eOppimispalveluista. Verkossa vapaasti saatavilla olevien sosiaalisen median palveluiden käyttöön eOppimispalvelut tarjoaa rajallista tukea.

Mikäli haluat perustaa esimerkiksi hankkeen blogin tai FB-sivun, ole yhteydessä organisaatiosi viestintä- ja markkinointipalveluihin. Muistathan, että tunnukset ja logot eivät ole yhteistä omaisuutta. Niiden luvaton käyttö ei ole sallittua.

Koko ammattikorkeakoulua, ammattiopistoa tai koulutuskuntayhtymää koskevat sivut ja blogit tehdään viestintä- ja markkinointipalveluissa.

AMK on yhteisönä

Lapin AMK:n Facebook-sivulla

Partnerbook-sivulla

Youtube-kanavalla

Twitterissä

Instagramissa

Lappia on yhteisönä

Lappian Facebook-sivulla

Youtube-kanavalla

Partnerbook-sivulla

Twitterissä

Instagramissa