Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä

Henki ja elämä- hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja luontoperustaisten– ja voimaisten sekä soveltavan taiteen menetelmien avulla. Hankkeen keskiössä on pohjoinen luonto ja vuodenkierto. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia Green Care– toimintaan liittyviä  luonto– ja taidelähtöisiä toimintamalleja yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke toteutetaan Rovaniemen, Kemi- Tornion ja Oulun seutukunnissa.

 Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahastolta sekä Oulun kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 1.1 2021 – 30.6 2023

Hankkeen toiminnoissa vahvistetaan osallistujien voimaantumista, toimijuutta, osallisuutta sekä kokemuksellista hyvinvointia. Osallistujan vahvistumisen kautta tavoitellaan osallistujien sosiaalisen kuntoutumisen polun rakentumista kohti työelämää. Hankkeessa myös kehitetään kokeillaan ja arvioidaan toimivia luontovoimaisia toimintatapoja ja -malleja kuntoutumisen poluille sekä luodaan sosiaalipedagoginen toipumaan saattaja -malli.

Toimintamallien taustalla on tieto luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä sosiaalipedagoginen ajattelu, jossa yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tarkastellaan monipuolisesti hyvinvoinnin lähtökohdista.