Tehtävä 1. Neofit 3D

Hei Kaikki!

Neofit 3D

Neofit 3D ei ole täysin uusi juttu hyvinvointiteknologian saralla ja mielenkiintoni laitetta kohtaan nousee kysymyksestä miksi se ei yleistynyt? Neofit sivuilta nähdään tuotteen tulleen markkinoille jo vuodesta 2016. Mikä Neofit sitten on? Neofit laitteena on uusi tapa analysoida kehon rakennetta. En löytänyt mitään varteenotettavia tieteellisiä julkaisuja laitteesta ja näyttäisi siltä, että aika vähän on mitään tietoa millään muulla kuin suomen kielellä.

Mitä Neofit sitten tekee?

Neofit piirtää infrapunavalolla tarkasti kuvan testattavan ulkopinnalta. Henkilö menee laitteen sisälle pyörivälle alustalle mielellään alusvaatteissa, jotta saadaan mahdollisimman tarkka kuva testattavasta. Laite pyörii itsensä ympäri pyörivällä alustalla, jolloin laitteesta tuleva infrapunavalo piirtää kohteen ulkopinnasta tarkan kuvan ja analysoi rakenteen. Koko toimenpide kestää 30 sekuntia ja kohteen tulee olla mahdollisimman liikkumatta. Kohteesta syntyy 3D-kuva joka siirtyy oman käyttäjänimen ja salasanan turvin Neofit- verkkopalveluun josta tuloksia voidaan tarkastella. Tuloksista käy ilmi arviot lihasmassasta, rasvaprosentista, perusaineenvaihdunnasta, energiantarpeesta. Samalla käy ilmi laiteen piirtää kuvat 27 eri kehonosasta. Näitä ovat esimerkiksi niska, rintakehä, lantio ja reidet. (Neofit. 2016)

Laitteen sivuilla mainostetaan turvallista suorittamista. Luvataan, että periaatteessa infrapunavalosta ei ole mitään vaaraa kohteelle vaan käytetään tuttua ja turvallista infrapunavaloa. Tätä tekniikkaa myös jokaisessa tavallisessa kaukosäätimessä. Näin tosiaan asian on sillä näyttäisi tutkimuksen perusteella olevan, sillä infrapunavalo on tuskin havaittavissa ihmissilmällä. Esportilla on kyseinen laite käytössä. Annetaan heidän kertoa ja ohjeistaa lyhyesti käytöstä. Kuten videolla mainitaan, niin ehkä tärkein ominaisuus on laitteen antaman eri kehonosien tarkka ympärysmitta. Monet muut arvot saadaan useilla muilla laitteilla tarkempana mutta Neofit ominaisuus koko kehon 3D kuvasta luo mahdollisuuksia moniin käyttötarkoituksiin. (Neofit 2016)

Käyttötarkoituksia nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

Selkeästi ensisijainen käyttötarkoitus lienee hyvinvointi- ja terveysalalla. Monet alan ammattilaiset voivat hyödyntää Neofit -laitteella saatavia tuloksia. On motivoivaa hyödyntää laitetta edistymisen seurantaa, sillä palvelusta voidaan kahta 3D kuvaa verrata keskenään ja asettaa kuvat toistensa päälle, jolloin nähdään selkeästi fyysiset muutokset. Tämä on varsinkin kuntoilussa erityisen motivoivaa, sillä pienien muutosten havaitseminen on hankalaa pitkällä aikavälillä. Neofit mainitsi mahdollisen hyödyntämisen vaatebisneksessä ja kuvaakin koko idean lähteneen sieltä. Toki tämä ilmoitus tuli jo vuonna 2016, joten vielä saadaan hetki odottaa, että esimerkiksi Neofit tuloksilla voisin nettikaupasta ostaa täydellisesti sopivia vaatteita. (Neofit 2016)

Yhteenveto

Aikaisemmin pohdiskelin, miksi Neofit ei ole yleistynyt ja kun tarkastellaan Neofit omien sivujen saatavuuskarttaa, niin näyttää siltä, että vain pääkaupunkiseudulla muutamassa pisteessä sekä Seinäjoella pystyy suorittamaan kyseisen mittauksen. Kuitenkin laitetta on jo useamman vuoden ollut saatavilla, niin mikä on yleistymisen esteenä? Onko vielä liian aikaista odotella sen yleistymistä vai onko syynä korkea hinta? Pääkaupunkiseudulla mittauspalvelua tarjoavat Crossfit 8000 sekä Esport. Silti esimerkiksi Crossfit 8000 sivuilla ei mainita kyseistä testiä vaikka Neofit sivuilla se on merkitty saatavuus luetteloon. Esport sen mainitsee mutta tarkkaa hintaa sille ei mainita, vaan sen saa yhdessä Inbody- mittauksen kylkeen yhteishintaan 59 € ja jäsenelle kympin alennuksella. Tiedustelin mitä laite maksaa ja kyseinen laite kantaa 7000-9000e hintalappua. On siis sanomattakin selvää, että on hyvin vaikea perustella laitteen kustannuksista saatavia hyötyjä, sillä 7000e hintalapulla saa laite muutaman pyörähdyksen vetää ennen kuin se alkaa sen lunastaneille yritykselle tuottamaan. Kuitenkin infrapunavalon käyttö ei ole kovin uusi keksintö. Tai ehkä on vielä liian aikaista sanoa. Mielenkiinnolla odotan tulevaa.

 

Lähteet ja Linkit

Mulvey, F., Villanueva, A., Sliney, D., Lange, R., & Donegan, M. 2014. Safety issues and infrared light. In Assistive Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications(pp. 1062-1083). IGI Global.

https://www.igi-global.com/chapter/safety-issues-and-infrared-light/80660

Neofit. 2016. Tuote.2016 Neofit / info@neofit.com

http://www.neofit.com/tuote

Neofit. 2016. hyöty.2016 Neofit / info@neofit.com

http://www.neofit.com/tuote/hyoty

https://www.ksml.fi/talous/3D-teknologiaa-halutaan-hyödyntää-yhä-enemmän-terveys-ja-vaatealalla/853746

https://www.youtube.com/watch?v=JFtTqYyIvB8

Tehtävä 1. BOD POD- Kehon koostumus-seurantajärjestelmä

Hei kaikki!

BOD POD- Kehon koostumus-seurantajärjestelmä

Bod pod-laite tarkoittaa kehonkoostumuksen mittausta, joka käyttää koko kehon densitometriaa eli tiheysmittausta mittaamalla ilman siirtymän tilavuus mittaa. Eli käytännössä se lähentelee vedenalaista massan ja tilavuuden mittausta. Bod pod mittaa siis kehonkoostumuksen erittäin tarkasti sinun istuessasi laitteen sisällä. Mittaus perustuu tiheyden mittaamiseen.

Tiheys = massa / tilavuus

Sen jälkeen, kun laite on määrittänyt koko kehon tiheyden niin voidaan laskea rasvamassan sekä rasvattoman massan määrä. Miten tämä eroaa vedessä tehtävästä kehonkoostumusmittauksesta, niin Bod pod käyttää veden sijasta ilmaa mittaamaan tilavuutta. Tämä perustuu fyysiseen suhteeseen paineen ja tilavuuden välillä. Tämä suhde sallii tuntemattoman tilavuuden johtamisen suoraan mitattavasta paineesta. Mittauksen aikana Bod pod tuottaa hyvin pieniä tilavuus muutoksia huoneen sisällä ja mittaa paineen vastausta näihin muutoksiin. Ennen testin aloittamista on määritettävä laite tyhjänä. Mitataan siis laitteen sisätilan tilavuus, jonka jälkeen määritetään tilavuus, kun kohde istuu laitteen sisällä. Esimerkiksi jos tyhjän laitteen tilavuus olisi vaikka 500 litraa ja henkilön ollessa sisällä tilavuus on 430 litraa, niin saadaan tästä erotuksesta tulos 70 litraa. Näin saavutetaan kehon tilavuuden mittaus.

Mihin tarvitaan kehonkoostumuksen mittausta?

Kehonkoostumuksen mittauksella pystytään arvioimaan esimerkiksi ravinto-ohjelman tai fyysisen harjoitusohjelman toimivuutta. Laite näyttää tarkasti edistyksen kahden testin välillä ja testituloksista voidaan arvioida suunnitelmien vaikutusta sekä suunnitella tulevaa. Tulosten perusteella voidaan myös kartoittaa mahdollisia riskitekijöitä yksilön terveyden edistämisessä. Parasta olisi, jos tulosten perusteella voidaan tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä yksilön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kehonkoostumuksella pystytään siis melko luotettavasti arviomaan yksilön ravitsemuksellista ja terveydellistä tilaa. Tulosten pohjalta voidaan suunnitella yksilöllinen harjoitusohjelman ja sopia uusintatesti seurannan ylläpitämiseksi.

Rakenne ja periaate

Bod pod-rakenne koostuu kahdesta kammiosta. Kuvasta nähdään kammion sisälle valettu istuin, joka erottaa laitteen etupuolen, joka toimii testaajana. Laitteen takapuoli taas toimii vertaajana. Näin muodostuu yhteinen seinälle asetettu kalvo, joka värähtelee tietokoneohjauksella. Jotta laite pystyy keräämään tietoa, tulee laitteen luukun olla suljettu tiiviisti sähkömagneeteilla. Näin syntyvä tila mahdollistaa kalvon tehokkaan toimimisen kammion sisällä. Toimiessaan laite alkaa kasvattamaan tilavuutta yhdessä kammiossa niin, että sitä samalla pienennetään toisessa kammiossa. Toiminta jatkuu, kunnes laiteen herkät anturit reagoivat välittömästi tilavuus muutoksiin sekä kammioiden välinen paine-ero ilmaiseen kammioiden suhteellisen koon. Muutokset paineessa, voi olla suuruusluokkaa ±0.5 cm H20. Mitattava kohde harvoin havaitsee paineen muutoksia.

Teorista käytäntöön -> https://www.youtube.com/watch?v=ngHGpYWBs7M

Kun tilavuuden mittaus on käynnissä voi kohde hengittää normaalisti. Tämä eroaa vedenalais- mittauksesta siinä, yleensä vaaditaan maksimaalinen uloshengitys vaikutusten havaitsemiseksi. Tämä helpottaa mittausta ja eikä vaadi mitattavalta kohteelta ylimääräistä ponnistelua. Optimaalisen mittaustuloksen saavuttamiseksi on määritettävä keuhkojen ilman tilavuus. Tämän voidaan mitata suoraan mittaamalla rintakehästä keuhkojen tilavuus (laajeneminen) tai arvioimalla sitä normaaleihin tilavuus arvoihin. Tähän informaation liitetään myös ihon pinta-alan vaikutus, jotta saadaan lopullinen arvio kehon koostumuksesta. Alla kuva mitattavista ominaisuuksista.

Miksi BOD POD eikä jokin muu?

Tarkkuudella Bod pod pesee kilpailijoita mennen tullen. Isoimpien yliopistojen tutkimusten perusteella Bod podin tarkkuus, turvallisuus sekä nopeus on huippuluokkaa. Tätä aikaisemmin tarkimman tuloksen antoi vedenalaispunnitus. Bod podin ja vedenalais- punnituksen erot olivatkin 1% virhemarginaalit mitattaessa kehon rasvan määrää. Tosiaan tämä taas vaihteli tutkimusten välillä aina 1% aina 6%. Voidaan todeta, että tämä tarkkuus on tällä hetkellä luotettavin ja aikaisempien laitteiden, kuten useimmille tuttu Inbody (Bioimpedanssi) mittauksen tarkkuus ei yllä samoihin tuloksiin. Toisaalta miksi sitten vedenalaispunnitus voisi olla parempi tapa johtuu Bod pod- laitteen muuttujien suuresta määrästä. Esimerkiksi tuuhea parta, tuuhea tukka tai kehon kosteus voivat vaikuttaa tulokseen. Tätä ei tietenkään sellaisenaan mainostettu laitetta markkinoijien sivuilla. (YLLÄRI) Eräs tutkimus kritisoi myös laitteen virhemarginaalia pitkällä aikavälillä. Kaikki tämä kertoo vaan siitä että kehonkoostumuksen mittaaminen tarkasti on vaikeaa ja Bod pod onnistuu siinä hyvin. Miksi valitsisin juuri Bod pod-laitteen niin selkeästi siksi että nopeus, vaivattomuus sekä tarkkuus.

Yhteenveto

Koko laite on minulle fyysisesti täysin tuntematon ja ekaa kertaa näin siitä kuvan kuntotestauksen käsikirjassa. Toivottavasti tulevaisuudessa pääsen kokeilemaan kyseistä laitetta mutta luulen, että saan vielä hetken vanheta ennen kuin yleistyy.  Noin viiden minuutin testillä saadaan erittäin tarkka tulos kehonkoostumuksesta. Muutaman tutkimuksen perusteella testien välinen tarkkuus on huippuluokkaa sillä ei havaittu eroja kahden peräkkäin tehdyn testin välillä. Näin ei esimerkiksi ole useimpien muiden kehonkoostumus mittareiden kohdalla. Kuitenkin täytyy muistaa, että kehonkoostumuksen mittauksen perustuvat arvioon. Paras tapa olisi suorittaa mittaamista useilla eri metodeilla ja tehdä sen jälkeen tuloksista johtopäätöksiä. Vaikka Bod Pod on tarkka, niin täydellistä tarkkuutta saadaan vielä odotella ja tekniikan ihmeitä odotellessa voidaan pohtia testauksen tarkoituksenmukaisuutta.

Lähteet ja linkit

Keskinen, K. L., Häkkinen, K., Kallinen, M. & Kuivalainen, J. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. Viitattu 24.7.2018.

Tucker, A., Lecheminant, J. & Bailey, W. 2014. Test-retest reliability of the bod pod: the effect of multiple assessments. Brigham Young University. SAGE Publications. Viitattu 24.7.2018.

https://doi.org/10.2466/03.PMS.118k15w5

Tseh, W., Caputo, J. & Keefer, D. 2010. Validity and Reliability of the BOD POD® S/T Tracking System. International Journal of Sports Medicine. Viitattu 24.7.2018.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0030-1255111

http://www.cosmed.com/en/products/body-composition/bod-pod

http://www.cosmed.com/hires/BOD_POD_Bibliography.pdf

http://www.cosmed.com/hires/Bod_Pod_Brochure_EN_C03837-02-93_A4_print.pdf

http://www.cosmed.com/hires/Validation_papers_BODPOD_print.pdf

http://ybefit.byu.edu/portals/88/documents/how%20does%20the%20bod%20pod%20work.pdf

http://www.inliv.com/how-does-the-bod-pod-work/

https://www.causenta.com/what-we-do/technologies/bod-pod-pretest-guidelines/

https://weightology.net/the-pitfalls-of-body-fat-measurement-part-3-bod-pod/

https://www.nifs.org/fitness-center/fitness-assessments/bodpod

https://lihastohtori.wordpress.com/2014/10/23/kehon-koostumuksen-mittaaminen-laakso/

Tehtävä 2. nHANCE ™

Hei kaikki!

Kävin koulutuksen eksentristä harjoittelumetodia hyödyntävään hyvinvointiteknologian laitteeseen. Koulutuksen jälkeen halusin omakohtaista harjoittelua laitteen parissa. Laite kulkee nimellä nHANCE ™. nHANCE ™ perusidea on jarruttavassa lihastyössä. Nhancen sivuilla sanotaankin sen olevan luonnollinen tapa harjoitella, koska päivittäisissä aktiviteeteissa käytämme jatkuvasti sekä useista lihastyötapoja. Mikäs sen parempaa ajattelin, kun mietin oman ammattini kautta jatkuvaa loukkaantumisriskin mahdollisuutta valmennusasiakkaillani. Jos on mahdollista saavuttaa samat ja jopa paremmat hyödyt harjoittelulla mutta lähes täysin ilman painoja. Alla esimerkki laitesarjan laitteesta.

Ensikosketukseni laitteeseen

Miten sitten laite toimii? Laitteen moottorina toimit sinä itse, sillä laite hyödyntää valmistajan nimellä kulkevaa. YoYo Technology ™. Joo kuulostaa huippuunsa viritetyltä teknologialta mutta tarkemmin analysoituna laite siis toimii kuten lapsuuden jojo. Eli näin! https://vimeo.com/102274668 Videosta huomataan, että laitteessa oleva nauha on kiinnitetty palkkiin kuin naru jojon ympärille. Palkkiin on kiinnitetty vaihdettavissa olevia eri painoisia kiekkoja jotka toimivat vastuksena. Vastuksena toimii siis käytännössä sinun oma lihastyö. Aluksi olin hieman skeptinen laitteen yksinkertaisuudesta. Mutta useamman käyttökerran aikana huomasin, että en ollut vain käyttänyt laitetta tarpeeksi. Huomasin laitteen vaativan hieman käyttökokemusta ja oppimiskäyrää. Helposti itsekin kokeneena treenaajana kuvittelin pelkän konsentrisen lihastyön tekevän työn mutta laite vaatiikin ajattelun kääntämään toisinpäin. Eli laitteen ideaa hyödyntäen tarkoituksena on tuottaa valtavasti voimaa esimerkiksi noustessa kyykystä ylös ja tämä sama voima toimii jojon toisessa päässä voimana, joka kirjaimellisesti repii sinua alaspäin. Sinun tehtäväsi on vastustaa eli jarruttaa tätä voimaa. Helposti aluksi lähdin liian kevyesti liikenteeseen enkä vaatinut itseltäni tarpeeksi. Kuten nHANCE ™ sivuilla mainitaankin ”Energia, jonka laitat, on se, mitä sinä saat takaisin!” Ohjeeksi koulutuksessa mainittiin, että mitä vähemmillä toistoilla pärjäät, niin alat ymmärtää laitteen ydintarkoitusta. Tämä TODELLAKIN pitää paikkaansa. HESUS RISTUS sentään kuinka rikki sai lihakset lyhyessä ajassa. Kaikenlaista treeniä olen suorittanut ja pitkän aikaa olen tiennyt jarruttavan lihastyön tärkeyden mutta nyt kohdistettuna sen eron todellakin tuntee. Ihan mahtavaa! Something just like this! -> https://www.youtube.com/watch?v=dKngTwwn7ZY

Miksi ja millä perusteella laite toimii?

nHANCE ™- laitteet ja samalla periaatteella toimivat laitteen ovat alun perin suunniteltu avaruusteknologiaksi. Tämä johtuu siitä, että nHANCE ™ on painovoimasta riippumaton laite. Käytännössä pysyt seisomaan vaikka päälläsi ja saat silti samanlaisen vastuksen, koska laite toimii väkipyörän periaatteella. Onneksi ei tarvitse matkustaa lähimmälle avaruusasemalla testatakseen laitetta. Jokainen nHANCE ™ – laite perustuu eksentriseen harjoitteluun. Lähtiessä tästä käytetään myös nimitystä negatiivinen lihastyö. Itse tykkään käyttää sanaa jarruttava lihastyö koska se yhdistää ajatuksen toimintaan käytännön tasolla. Alla olevassa kuvassa nähdään eksentrinen lihastyö luurankolihasten tasolla.

Lihaksen jarruttaessa tapahtuu äärimmäistä voimantuottoa, johon nHANCE ™ toimii loistavasti optimoimalla tämänkaltaisen harjoittelun sykleihin. Laitteella voit suorittaa räjähtävää harjoittelua joka vuorostaan lisää nopeutta yksittäisellä vauhtipyörällä tai lisätä suoritteen raskautta lisäämällä hitautta eli jarruttavaa elementtiä. Laitteen eduksi luetaan turvallisuus. Aluksi tässä jutussa mainitsin-kin se kiehtovan minua erityisesti. nHANCE ™ mainitseekin monen vuoden mittaisen tuhansia henkilöitä kattavan käyttäjäryhmän, jotka eivät raportoineet loukkaantumista tai erityistä lihasten kouristelua.

Okei! Sana teknologia on tässä yhteydessä hämärä. Moni voikin ajatella, (myös minä) että mikä tästä nyt sitten tekee teknologiaa vuonna 2018? BUT WAIT THERE`S MORE! Jotta minun kirjoissa lasken nHANCE ™- laitteet vuoden 2018 hyvinvointiteknologiaksi niin tarvitaan raakaa dataa kuormituksesta! Sii-hen onneksi löytyy vastaus! nHANCE ™- kehittämä suorituskyvyn pikapalaute-järjestelmä. Tähän valmistaja kehitti tunnistusteknologian, joka mittaa vauhtipyö-rän pyörimistä. Teknologia kulkee nimellä BlueBrain ™. BlueBrain ™ yhdistet-tynä YoYo Technology ™ kerää tietoa voimantuotosta. Suurella tarkkuudella pystytään mallintamaan reaaliajassa tuotettu teho esimerkiksi tabletille jolloin esimerkiksi valmentaja voi antaa suoran palautteen suorituksen jälkeen. Alla BlueBrain ™ mittaristo.

Data, jonka BlueBrain ™ teknologia antaa syöttää ulos voidaan viedä esimerkiksi MS exeliin. Tämä helpottaa suorituskyvyn seuraamista ja helpottaa tulevaisuuden kehittymisen seurantaa.  Lisää tuotteesta ->

http://nhance.se/wp-content/uploads/2014/11/BlueBrain_product_sheet.pdf

En vielä saanut nähtäväksi minkälaisen kuvaajan kyseinen laite piirtää ja etsinnän kautta en vain löytänyt mistään kuvaa tähän laitettavaksi. Jos joku teistä sen löytää kyseiseltä konseptilta, niin olisin hyvin kiitollinen. #Hämmentynyt

Mitä hyötyä tämänkaltaisesta harjoittelusta sitten on?

Monet tutkimukset todentavat jarruttavan lihastyön olevan tavalliseen voimaharjoitteluun verrattaessa tehokkaampia harjoitusmuoto. Syy selittyy, kun lihas joutuu vastustamaan lihaksen venymistä, jolloin hermostossa tapahtuu voimakkaampi vaste. Tämä lisääntynyt vaste havaittiin muutoksina laktaattiarvoissa sekä yksilöllisesti havaitun rasituksen määrässä. (RPE) Jarruttava lihastyö on havaittu olevan myös taloudellisempaa. Jarruttavan lihastyön erikoisuutena on sen mahdollisuus tehdä sama työ vähemmällä energialla. Eli lihas aktivoituu vähemmän mutta tuottaa enemmän voimaa. Tämä johtuu siitä, että jarruttava lihastyö aktivoi aivoja voimakkaammin ja pakottaa pienempiä lihassolumääriä työskentelemään raskaammin. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että jarruttavalla lihastyöllä olet lähes poikkeuksetta voimakkaampi. Henkilön tausta ja treenihistoria tietenkin vaikuttaa tähän. Voidaan siis useiden tutkimusten perusteella todeta, että jarruttavan lihastyön on selkeitä hyötyjä monipuolisessa harjoittelussa. Hyvän potentiaalisen käyttäjäryhmän voisi muodostaa erityisesti ikääntyneet. Eksentrinen voima harjoittelu on tutkimustietojen valossa ehkäisevästi vaikuttava tekijä esimerkiksi kaatumisriskissä. Jos pystytään kehonpainolla kehittämään eksentristä voimaa ja parantamaan hyvinvointia niin se on vain loistava asia!

Asiakkaan näkökulma

Jos ajatellaan jarruttavaa lihastyötä pelkästään harjoituksena muiden joukossa, on jo pelkästään tutkimusten valossa hyvin perusteltua sen säännöllinen harjoittaminen. Jarruttava lihastyö no läsnä jokapäiväisessä elämässä. Nostit sitten jotain maasta ja asettelet sen varovasti takaisin et voi välttyä sen kuulumisesta luonnollisesti jokaisen arkeen. Harjoittelussa on järkevää lisätä tavallisen harjoittelun joukkoon elementtejä jarruttavasta lihastyöstä. En lähtisi heti kaikkea harjoittelua muuttamaan jarruttavaksi, sillä jokaisesta liikkeestä saa tavoitteiden mukaisesti enemmän irti ihan vain keskittymällä myös jarruttavaa vaiheeseen. Asiakkaan kannalta monipuolisen harjoittelun on todettu olevan niin fyysisen kuin psyykkisen kehittymisen kannalta avaintekijä. Lopulta tärkein elementti on turvallisuus. Tätä seikkaa ei voi alleviivata tarpeeksi. Jos saavutan asiakkaan kanssa parempia tuloksia ilman että meillä tarvitsee harjoitella isoilla kuormilla, niin monipuolistan jarruttavat laitteet välittömästi asiakkaiden ohjelmiin. On selvää, että kun halutaan kehitystä varsinkin hermoston tasolla, on ladattava esimerkiksi jalkakyykyssä isoja kuormia selkärangan päälle. Tällöin keskivartalon pito on suurella koetuksella. Ajatella että samankaltaisia tuloksia saataisiin vain pukemalla valjaat päälle, jolloin kaikki kuorma häviää selkärangan päältä mutta saadaan jalkoihin jopa paremman lihasaktivaation. Siksi turvallisuus!

Miksi nHANCE ™ sitten eikä jokin muu?

Omasta käyttökokemuksesta voin sanoa jo pelkästään laitteen ulkoinen olemus viestii kestävyyttä. Kuten alla olevassa kuvassa nähdään, niin suorat linjat sekä yksinkertainen linjakas koneisto vahvistaa mielikuvaa ammattikäyttöön suunnitellusta laitteesta. Vahvasti rakennetut osat sekä laaja kuntoutuksen sekä urheilumaailman käyttäjäkunta mahdollistava laitteen jatkuvan kehittämisen sekä laadukkaan käyttökokemuksen.

Suorituskyvyltään laite auttaa lähes poikkeuksetta parantamaan yksilön suorituskykyä. Käytössä huomataan selkeä vaikutus yksilön lihasten ja hermoston kuormittavuuteen. Tähän vaikuttaa tietenkin tavoitteet, ikä, sukupuoli sekä liikuntatausta. Jo pelkästään käytössä havaittu vaikutus luo vahvan käyttöaikomuksen tulevaisuudelle. Laitteen käyttö vaatii hieman opettelua, jotta siitä saadaan paras hyöty irti. Sen käyttö vaatiikin tavanomaisista laitteista poiketen keskittymistä juuri vastakkaiseen lihastyöhön mitä tavallisilta kuntosalilaitteilta on totuttu tekemään. Mutta oppimista ei tarvitse suorittaa uuden kielenopettelun verran ja kohtuu vähillä käyttökerroilla päästään sisälle jarruttavan lihastyön ytimeen. Sosiaalinen vaikutus on selkeä silloin kun laitteen ympärillä on koulutuksen käyneitä valmentajia luomassa harjoitteluilmapiiriä. Yksistään laite voi jäädä keräämään pölyä kuntosalin nurkkaan ihan vain siitä syystä, että pelätään uuden laiteeseen liittyvää osaamattomuutta. Tämä on selkeä negatiivinen seikka, jonka uskon muuttuvan sitä mukaan itä useampia henkilöitä koulutetaan/ ohjataan laitteen käyttäjäksi. Laitetta ja sen variaatioita on markkinoilla jo paljon ja useita vastaavanlaisia olen muilla kuntosaleilla nähnyt. Vielä on turhan aikaista, että selkeästi näkisin sen yleistyvän kaikkien käyttöön mutta tulevaisuudessa hyvinkin mahdollista.

Lopuksi video eräästä käyttökerrasta ja arviot loppuun!

https://youtu.be/oCkUCboTQzM

 

Lähteitä ja linkkejä

Aagaard P, Simonsen EB, Andersen JL, Magnusson SP, Halkjær-Kristensen J, Dyhre-Poulsen P. 2000. Neural inhibition during maximal eccentric and concentric quadriceps contraction: effects of resistance training. Journal of Applied Physiology.89 (6) 2249-2257. Viitattu 24.7.2018

https://doi.org/10.1152/jappl.2000.89.6.2249

Duchateau J, Baudry S. 2014. Insights into the neural control of eccentric contractions. Journal of Applied Physiology. 116 (11) 1418-1425. Viitattu 24.7.2018

https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00002.2013

Isner-Horobeti M, Pascal SD, Vautravers P, Geny B, Coudeyre E, Ruddy R. 2013. Eccentric Exercise Training: Modalities, Applications and Perspectives. Sports Medicine. 43(6) 482-512. Viitattu 24.7.2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-013-0052-y

Kelly SB, Brown LE, Hooker SP, Swan PD, Buman MP, Alvar BA, Black LE. 2015. Comparison of concentric and eccentric bench press repetitions to failure. Journal of Strength and Conditioning Research. 29(4):1027-32. Viitattu 24.7.2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25268291

Olsson CJ, Hedlund M, Sojka P, Lundström R, Lindström B. 2012. Increased prefrontal activity and reduced motor cortex activity during imagined eccentric compared to concentric muscle actions. Frontiers in human neuroscience. 7(9). Viitattu 24.7.2018

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2012.00255/full

Yao, W. X., Jiang, Z., Li, J., Jiang, C., Franlin, C. G., Lancaster, J. L., Yue, G. H. 2016. Brain Functional Connectivity Is Different during Voluntary Concentric and Eccentric Muscle Contraction. Frontiers in Physiology, 7, 521. Viitattu 24.7.2018

http://doi.org/10.3389/fphys.2016.00521

Holm, T. 2013. Tietojärjestelmän käyttöönotto ja sen hyväksymiseen vaikuttavat tekijät. Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma. Viitattu 24.7.2018

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41388

http://nhance.se/wp-content/uploads/201.4/11/BlueBrain_product_sheet.pdf

http://nhance.se/why-eccentric-training/

https://lihastohtori.wordpress.com/2017/09/29/eksentrinen-treeni/

http://www.super-sets.com/2013/05/11/treenin-mittaamista-rpe-asteikon-avulla/1572/

https://vimeo.com/102274668

https://www.youtube.com/watch?v=dKngTwwn7ZY

https://urly.fi/102c

https://urly.fi/104y

Asiantuntijan haastattelu

Kävin haastattelemassa Espoossa sijaitsevan Esportin testiaseman kuntotestausvastaavaa Kimmo Kourusta. Kimmo on pitkänlinjan asiantuntija fyysisen suorituskyvyn testaamisessa ja pystyy antamaan kattavan kuvan ammattilaiskäytössä olevasta hyvinvointiteknologiasta. Kimmo hyödyntääkin testiasemalla useita eri mittauslaitteistoja saadakseen kokonaiskuvan kuormituksesta, suorituskyvyn testaamisesta sekä palautumisesta. Samalla haastattelin Kimmon näkemystä hyvinvointiteknologian tulevaisuudesta ja testauksen tarkoituksenmukaisuudesta.

Ja tietty jos Kimmon suostumuksella saisin jonkin uusimmista laitteista viikoksi testiin! 😊

Haastattelu alla:

https://youtu.be/f6VsembOonA

Esimerkkejä testiaseman hyvinvointiteknologiasta

  • Polkupyöräergometritesti
  • InBody- mittari (InBody770)
  • Firstbeat
  • Polar Team Pro
  • Neofit 3D
  • Juoksu- ja hyppykennot
  • nHANCE

 

Lisää infoa:

http://www.esport.fi/fitness-ja-kuntoilu/personal-training/kuntotestit

http://www.inbody.fi/tuotteet/inbody770/

https://www.firstbeat.com/fi/

https://www.polar.com/fi/b2b_tuotteet/team_sports/team_pro

http://www.neofit.com/tuote

http://nhance.se