Kehityssuunnitelman esittely

Tällä sivustolla esitellään Halva Oy:n ICT-ympäristön kehityssuunnitelmaa. Projektiin ovat osallistuneet Karel Haapasalo, Svetlana Sokolova sekä Marko Boman. Se on tehty osittain yhteistyössä Halvan yhteyshenkilöiden kanssa.

Suunnitelma keskittyy kartoittamaan Halva Oy:n ICT-ympäristön nykytilaa ja sen tarpeita. Siinä esitellään tavoitetila, ja muutokset mitä tavoitteeseen pääsyyn vaaditaan. Suunnitelma sisältää toiminnan muutokset, sekä käyttöön otettavat uudet sovellukset ja laitteistot. Myös kehityspolku on käyty läpi, josta näkee, mikä vaihe suoritetaan missäkin aikajärjestyksessä. Olemme maininneet myös ympäristön ylläpitoon liittyvät asiat. Suunnitelmamme suurin tarkoitus on löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, ja olemmekin käyneet tätä läpi kustannusten ja niihin liittyvien hyötyodotusten kautta. Näiden asioiden perusteella olemme tehneet johtopäätöksiä, jotka Halva Oy:lle tekemästämme kehityssuunnitelmasta voi vetää.