Mitä hankkeessa tavoitellaan?

KOVA, eli Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen hanke aikavälillä 1.4.2020 – 31.8.2022. Tavoitteena on rakentaa Lapin korkeakoulujen, työnantajaorganisaatioiden sekä korkeakoulututkinnon suorittamisen kesken jättäneiden opiskelijoiden välinen kolmisuuntainen yhteistyömalli. Yhteistyömalli koostuu korkeakoulujen yhtenäisestä ohjausprosessista ja opintokokonaisuudesta, jotka auttavat mahdollistamaan aiempaa paremmin työelämään siirtyneiden opiskelijoiden korkeakoulututkintojen valmistumisen työelämälähtöisestä näkökulmasta.

Miten tavoitteet pyritään saavuttamaan?

Osallistumalla hankkeeseen, opiskelijalla on mahdollista päästä kehittämään yhteistyömallia korkeakoulun sekä työnantajan kanssa. Yksilöllisellä ohjauksella, työelämätaitojen kartuttamiseen tähtäävällä opintokokonaisuudella sekä työnantajalle tehtävillä kehittämistehtävämuotoisilla opintosuoritteilla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman sujuva opintojen loppuun saattaminen. Ohjausprosessin, yhtenäisen opintokokonaisuuden ja työnantajalle tehtävien kehittämistehtävien tarkemmat sisällöt määritellään pilottiryhmien toiminnan perusteella – pyrkimyksenä on saada aikaiseksi kaikkia osapuolia hyödyttävä tilanne!

Mitä hankkeen jälkeen tapahtuu?

Hankkeen pilottiryhmien toiminnan pohjalta kerättyjen kokemusten avulla tarkoituksena on luoda Lapin korkeakouluille yhtenäinen ja pysyvä malli, jonka avulla työelämään siirtyneillä opiskelijoilla on mahdollista saada korkeakoulututkintonsa valmiiksi aiempaa helpommin. Tavoitteena on myös saada työnantajat innostumaan työntekijöidensä opiskelun tukemisesta tarjoamalla selkeät kehykset erilaisissa työtehtävissä tarvittavan osaamisen kehittämiselle sekä työnantajaorganisaation toimintaa edistävien kehittämistehtävien hyödyntämiselle osana opintojen viimeistelyä.

MIKSI OSALLISTUA?

Opiskelijana

 

Osallistumalla hankkeeseen sinulla on mahdollisuus…

 • Suorittaa korkeakoulututkintosi valmiiksi aiempaa joustavammin
 • Mahdollisuus valita opintoja uudesta ajankohtaisesta etäopintoina tarjottavasta opintokokonaisuudesta
 • Saada jatkuvaa ohjausta opintojesi tueksi
 • Hyödyntää nykyisiä työtehtäviäsi opintojen valmistelussa
 • Kehittää omaa osaamistasi sekä ammattitaitoasi
 • Osallistua uuden toimintamallin luomiseen Lapin korkeakouluihin
 • Suorittaa puuttuvia opintoja maksutta 

Työnantajana

 

Osallistumalla hankkeeseen teillä on mahdollisuus…

 • Auttaa työntekijöitäsi suorittamaan keskeneräiset opintonsa loppuun
 • Hyödyttää organisaationne toimintaa kehittämistehtävien avulla
 • Kehittää työyhteisönne ammatillista osaamista korkeakouluopinnoilla
 • Osallistua uuden toimintamallin luomiseen Lapin korkeakouluihin

MITEN OSALLISTUN?

 

Voit osallistua ottamalla yhteyttä hankkeen henkilöstöön ja ilmaisemalla kiinnostuksesi.

Voidaksesi osallistua hankkeeseen, olet jo työelämässä ja sinulla on keskenjääneet ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot. Tutkinnostasi voi puuttua enintään 30 % opintoja (n. 60 opintopistettä alemmasta tai 90 opintopistettä ylemmästä korkeakoulututkinnosta). Puuttuvat opinnot voivat koostua esimerkiksi yksittäisistä kursseista, sivuaineopinnoista, opinnäytetyöstä tai gradusta.

Otamme keväällä 2022 mukaan ammattikorkeakoulun puolelta tradenomiopiskeljoita ja restonomiopiskelijoita sekä yliopiston puolelta taiteiden tiedekunnan sekä sosiaalityön koulutusohjelman opiskelijoita.

Ole rohkeasti yhteydessä, niin katsomme opintojesi tilanteen ja luomme sinulle yksilöllisen opintopolun tutkintoon!

Voit lähettää yhteydenottopyynnöt hankkeen sähköpostiin kova@luc.fi tai käyttää allaolevaa yhteydenottolomaketta.

Ota yhteyttä

3 + 7 =

Anne Tolvanen

Projektipäällikkö / Lapin AMK

Aleksanteri Rahkonen

Projektipäällikkö / Lapin yliopisto

AJANKOHTAISTA

 

KOVA-hankkeen työpaja: Opiskeleva asiantuntija työyhteisössäsi

Save the date! Järjestämme 4.5. klo 14.00 – 16.00 KOVA-hankkeen työpajan, jonka teemana on tavat hyödyntää opiskelevien asiantuntijoiden opintoja työyhteisön kehittämisessä. Työpaja järjestetään hybriditoteutuksena Zoomissa ja Lapin AMKin Jokiväylän kampuksella Rovaniemellä.

Haluamme kutsua mukaan työnantajien edustajia, joilla on kiinnostusta edistää työntekijöidensä opintojen edistymistä ja korkeakoulututkinnon valmistumista. Myös aiheesta kiinnostuneet korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat ovat tervetulleita!

Työpajan tuloksia hyödynnetään kolmisuuntaisen ohjausmallin kehittämisessä KOVA-hankkeessa. 

Ilmoittautumislinkki työpajaan.

 

Kevään 2022 haku on alkamassa!

Voit aloittaa opintosi heti, kun olemme yhdessä laatineet sinulle yksilöllisen opintopolun tutkintoon.

Ilmoittautuminen on käynnissä AMKin restonomi- ja tradenomiopiskelijoille sekä yliopiston taiteiden tiedekunnan ja sosiaalityön koulutusohjelman opiskelijoille 31.3.2022 saakka.

Ota yhteyttä sivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kova@luc.fi

 

Jatkuva haku käynnissä

Varsinaiset pilotointiryhmät ovat jo aloittaneet. Mukaan on kuitenkin mahdollista yhä päästä, jos opintosi ovat keskeytyneet työelämään siirtymisen vuoksi, koulutusohjelmasi kuuluu hankkeen kohderyhmään ja koet tarvitsevasi tukea tutkintosi viimeistelyyn.

Ota yhteyttä sivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kova@luc.fi

 

Kevään 2021 haku on menossa!

Voit aloittaa opintosi heti, kun olemme yhdessä laatineet sinulle yksilöllisen opintopolun tutkintoon.

Restonomiopiskelijoiden ilmoittautuminen on käynnissä. Ilmoita kiinnostuksesi 30.4. mennessä. Ota yhteyttä sivuilta löytyvällä lomakkeella tai vaihtoehtoisesti suoraan Sisko Häikiöön (sisko.haikio@lapinamk.fi / 040 631 6417).

Tradenomiopiskelijoiden haku on käynnissä. Ilmoita kiinnostuksesi 30.4.2021 mennessä. Ota yhteyttä sivuilta löytyvällä lomakkeella tai suoraan Anne Tolvaseen (anne.tolvanen@lapinamk.fi / 044 478 0222).

Yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden, hallintotieteen ja johtamisen sekä matkailututkimuksen opiskelijoiden haku on käynnissä. Voit ilmoittaa halukkuutesi osallistua sivuilta löytyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Aleksanteri Rahkoseen (aleksanteri.rahkonen@ulapland.fi / 0400 543 174).